Obraćanje ambasadora Delavija na Drugom forumu o energetici

Obraćanje ambasadora Delavija na Drugom forumu na visokom nivou Ministarstva za ekonomski razvoj o energetici, 18 april, 2017

Dobro jutro svima. Zadovljstvo mi je što sam danas ovde. Hvala premijeru Mustafa i ministre Staviljeci i svima vama koji učestvujete danas ovde.

Stvarno ne mogu da istaknem važnost današnje diskusije o Energetskoj strategiji i liberalizaciji  tržišta. Svi znamo da je 2017. od suštinske važnosti za energetski sektor Kosova i  veoma je važno za Kosovo da nastavi da radi ka standardima Evropske unije što bi na kraju kao rezultat imalo da energetski sektor Kosova bude moderniji, bezbedniji i konkurentniji.

Kada govorimo o energetskom sektoru Kosova, suviše često se fokusiramo na ono što tek treba da se ostvari. Međutim, važno je da prepoznamo koliko je vremena i truda uloženo u energetski sektor i koji neverovatan napredak je ostvaren da on funkcioniše.

Uveren sam da većina vas može veoma jasno da se seti one strašne zime pre samo šest godina kada je sigurnost  snabdevanja električnom energijom bio daleko veći neizvestan poduhvat. Planirana isključenja snabdevanjem električne energije su bila uobičajena pojava koja je uticala na mnoga domaćinstva i poslovanja na Kosovu.

Buka agregata i miris dizel goriva su bili stalni podsetnici teške situacije u kojoj se našao energetski sektor Kosova.

Danas, međutim, život u centru grada je dramatično drugačiji.  Zaista uživam u o tome kada mogu da vidim Trg Majke Tereze tokom praznika  osvetljen kao Tajms skver gde ljudi napolju uživaju na potpuno osvetljenoj  pijaci. Ovo je značajan  napredak u poređenju sa periodom od pre petnaest, deset pa čak i od pre šest godina.

Uprkos ovim dostignućima, situacija danas ostaje krhka, posebno sa energetskom  mrežom koja je zasnovana na infrastrukturi  dve ostarele  elektrane.  Ukoliko bi i jedna od njih otkazala, situacija za Kosovo bi mogla da bude kobna.

Tako da pohvaljujemo Vladu Kosova na rešavanju hitne potrebe za novom proizvodnjom električne energije i na činjenju istinskog napretka ka zaključivanju sporazuma za Kosovo C. Vlada takođe prepoznaje da su potrebne velike investicije da se izvrši rehabilitacija  Kosovo B u skladu sa direktivama EU o industrijskim emisijama i podstičemo dalje mere u pogledu ove inicijative.

Postoje još tri druga važna pitanja na koje bih želeo da ukažem ovom prilikom. Prvo, moramo da vidimo veću vladinu posvećenost u preseljenju  ljudi  koji žive blizu rudarske oblasti  KEK-a. Dalja odlaganja  izlažu  iskopavanje uglja i samim tim proizvodnju električne energije riziku.   Ne postoji čarobni štapić  po pitanju preseljenja, ali je od suštinskog značaja da se reši – u skladu sa međunarodnim standardima –pre nego postane kriza.

Drugo, istinska liberalizacija tržišta zahtevaće kretanje ka tarifama u skladu sa troškovima snabdevanja za sve tarifne kategorije potrošača.  Drago mi je da je Regulatorna kancelarija za energetiku nedavno preduzela zvanični korak za otvaranje maloprodajnog tržišta električne energije i takođe prepoznajemo želju da se postepeno uvedu tarife koje uzimaju u obzir troškove da bi se izbegli šokovi potrošača u pogledu cena. Realnost je da toliko potrebne kapitalne investicije u energetskom sektoru neće doći besplatno – moraće da budu pokrivene ili vladinim subvencijama ili preko tarifa potrošača.  Od suštinskog značaja biće obazriva i dugoročna strategija da se primene ove mere.

I konačno, u potpunosti podržavamo napore operatera sistema prenosa i tržišta  (KOSTT) da ostvari novi sporazum oko povezivanja  sa Evropskom mrežom operatera sistema za prenos električne energije (ENTSO-E) i opažamo implikacije koje ovaj proces ima za politički dijalog.

Nijedan od ovih izazova koje sam pomenuo se ne rešavaju lako i SAD će nastaviti da budu vaši partneri kako budete donosili teške odluke u vezi svih ovih pitanja.

Od 1999. godine posvećeni smo da pružamo tehničku pomoć  energetskom sektoru, uključujući naše trenutno partnerstvo sa Ministarstvom za ekonomski razvoj i energetskim regulatorom da podržimo razvoj projekata čiste energije i olakšamo investicije privatnog sektora. Takođe podržavamo KEK u poslednjim fazama svog  razdvajanja i  KOSTT  u njegovim naporima regionalne integracije preko učešća u albanskoj razmeni električne energije.

Posebno sam ponosan što podržavamo Kosovo u ispunjavanju njegovih ciljeva u oblasti  obnovljive energije ažuriranjem regulatornog okvira sa novim energetskim zakonima koji su usvojeni prošlog leta,  kao i sa efikasnijim  procedurama za licenciranje i davanje dozvola za razvoj projekata obnovljivih izvora energije.

U svemu ovome je reč o ekonomskom razvoju Kosova, ali takođe i o osnovnom kvalitetu života vaših građana i o tome da se pomogne Kosovu da ostvari svoje evroatlantske ciljeve.

Upravo zbog toga su usvajanje novih energetskih zakona prošlog leta i skoro revidirana energetska strategija tako značajne prekretnice u stvaranju temelja za sva razvojna dešavanja u energetskom sektoru. Ovo nije lak zadatak, jer energetski sektor Kosova zahteva  podjednake mere pragmatizma i idealizma kako bi se istovremeno stabilizovao, modernizovao i postao različit.

Još jednom, ovo je veoma ambiciozan poduhvat  i naravno nismo sami  u pružanju podrške kosovskom sektoru električne energije. Tako da sam oduševljen što mogu danas da vidim toliko puno učesnika  ne samo iz sektora električne energije, nego takođe i naših međunarodnih partnera.  Još dosta toga mora da se uradi, ali vas pohvaljujem na vašim naporima koje ste preduzeli  do današnjeg dana i zahvaljujem vam se još jednom što se upriličili ovaj važan događaj i na vašem partnerstvu.