Obraćanje  ambasadora Delavija na BONEVET ručku

Obraćanje  ambasadora Delavija na BONEVET ručku, Priština, 24. april, 2018

Hvala vam mnogo. Sjajno je biti ovde sa vama večeras. Sećam se kada sam prvi put išao na BONEVET u Đakovicu pre godinu i po ili pre dve godine. Bilo je to neverovatno iskustvo, sećam se i danas. Sva ta deca koja rade na svojim projektima robotike ili rade na svojim projektima računarskog programiranja – to je bilo zadivljujuće. Zaista je sjajno što smo bili u mogućnosti da potpomognemo BONEVET dva i da im pomognemo da pravim veštinama nauče prave ljude, mlade ljude koji su budućnost Kosova. Zaista sam srećan što sam ovde večeras.

Ljeke mi je rekao da će mnogih 800 dece ove i još hiljadu dece sledeće godine biti korisnici BONEVET-a Priština. To je apsolutno fenomenalno. Neki od radnika moje ambasade takođe šalju decu ovde, tako da znate da je to sigurno zaista dobro mesto.

BONEVET-ovi stvaralački prostori jedinstveni su po načinu na koji angažuju mlade. Oni podstiču inovacije i rešavanje problema i slave kreativnost. Oni pomažu u oblikovanju generacije mladih inovatora čija energija se kanališe u aktivnosti koje nisu samo zabavne – nego se razvijaju i veštine stvarnog sveta koje ova deca mogu da koriste do kraja života. Ovo je mesto da se razvijaju veštine kritičkog razmišljanja i da se nauči da je u redu praviti greške i pokušavati iznova. I možda i najvažnije, to je mesto koje mladima pomaže da otkriju svoje sposobnosti – i samopouzdanje koje dolazi sa tim otkrićem.

Veštine stečene kroz BONEVET takođe u velikoj meri upotpunjuju novi nastavni plan koji Kosovo sprovodi u srednjim školama širom zemlje. Kroz kurseve na kojima se izučavaju veštine radne snage u stvarnom svetu – poput programiranja, mehanike i računarskog dizajna – BONEVET može da pomogne učenicima da razviju sposobnosti koje ispunjavaju današnje zahteve tržišta rada. Ovo je jako važno, jer uvek iznova čujemo od privrednih lidera da rastući sektori poput informacionih i komunikacionih tehnologija, poljoprivrede, prerade drveta i toliko mnogo drugih nisu u stanju da pronađu visoko kvalifikovane radnike koji su im potrebni da bi ostvarivali napredak u svom poslovanju. Naprosto je od suštinske važnosti pomoći da se razviju praktične veštine koje će bolje pripremiti mlade da realizuju tranziciju iz škole u radnu snagu.

U proteklih nekoliko godina sam puno govorio o preduzetništvu na Kosovu. Govorio sam o vlasnicima malih preduzeća i poljoprivrednicima i mladim digitalnim inovatorima sa kojima sam se sastao, koji predvode u promenama na stvaranju radnih mesta i jačanju privrede Kosova, i koji ostvaruju uspeh uprkos ogromnim izazovima. Taj poriv, ta želja da se pokuša nešto što ranije nije učinjeno, da se preuzme rizik koji nosi svaki novi poduhvat – to su osnovni kvaliteti u svakoj privredi, i Kosovu su više nego ikada potrebni takvi pojedinci.

Ima puno toga što svi možemo da uradimo u partnerstvu sa Vladom Kosova da pospešimo rast koji predvodi privatni sektor i da ovim preduzetnicima obezbedimo uslove za lojalnu konkurenciju – bilo da se radi o zemljišnoj reformi ili o boljoj dostupnosti kredita ili okruženju koje omogućuje poslovanje, pri čemu je sve uređeno i zaštićeno vladavinom prava. A zajedno ostvarujemo napredak u svim tim oblastima. Međutim, niko od nas zvaničnika vlasti ne može da produkuje taj urođeni poriv za stvaranjem, ili hrabrost koja je potrebna da se to učini.

Za to su nam potrebna mesta kao što je BONEVET, gde deca Kosova rano uče o tome da mogu i da bi trebalo da preuzmu nove izazove, da što više uče i da istražuju nepoznate oblasti, i da uče kako da reaguju na izazove i prepreke, a da se pri tom ne obeshrabre. Potrebna su nam mesta gde se ne vrši samo edukovanje, nego se podstiču mašta i novi snovi i nove ambicije.

Zato vam se svima zahvaljujem što ste ovde, Vlaznimu i Ljeki i njihovom neverovatnom timu, i svima vama koji ste potpomagali ova nastojanja i pomagali u tome da BONEVET dođe u Prištinu. Jako smo ponosni što smo vaši partneri, i sa nestrpljenjem očekujem da vidim šta je najnovija grupa mladih entuzijasta i eksperimentalaca sa Kosova smislila.