Obraćanje ambasadora Delavija na agenciju za hranu i veterinu

Izjava ambasadora Delavija za medije, Sistem elektronskog praćenja: Agencija za hranu i veterinu, 30 januar 2018

Hvala vam mnogo. G. Đinovci, predano osoblje Agencije za hranu i veterinu, sjajno je što sam u mogućnosti da vam se ovde danas pridružim.

Moram da kažem da je poseta bila odlična. Bio sam veoma impresioniran i uzbuđen sam što vidim novi sistem elektronske obrade na delu. Uvek je sjajno videti da institucije Kosova ostvaruju napredak, a sa ovim novim elektronskim sistemom Agencija za hranu i veterinu dramatično je poboljšala svoju efikasnost, transparentnost, smanjila troškove i, povrh toga, unapredila zdravlje i bezbednost građana Kosova.

Posebno mi je drago što je novi elektronski sistem napravljen upravo ovde, a to je uradila kosovsko preduzeće za informacione tehnologije. Imao sam danas priliku da razgovaram sa g. Đinovcijem i njegovim timom i da vidim izbliza novi sistem. Jasno je da on radi više od pukog ustrojavanja njihovih procedura rada – on olakšava rad inspektora kako bi se osigurala bezbednost hrane prema standardima EU, i ostvaruje prihode za državu. Što je još važnije on štiti živote građana Kosova.

Ovim zaista započinje nova era za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju. I ponosni smo što nastavljamo tradiciju rada sa KAHV kako bismo poboljšali kvalitet kosovskih proizvoda i usluga.

Danas bih spomenuo još jedno važno pitanje. Želim da odam priznanje g. Đinovciju za njegovo izuzetno liderstvo i istrajnost u rešavanju problema životinja lutalica na Kosovu. Ovo nije nešto o čemu imamo priliku da često razgovaramo i, uz toliko mnogo drugih izazova koje treba rešavati na Kosovu, može biti teško da se razume zbog čega je ovo toliko važno.

Uslovi na ulicama Kosova, naročito tokom ovih dugih, hladnih zima su oštri, i one nisu mesto gde be životinje trebalo da budu. Ali ne morate da budete neko ko voli životinje da biste videli zbog čega je ovo toliko važno za građane Kosova. Nevakcinisani, nesterilisani psi su svuda i time predstavljaju akutni zdravstveni i problem bezbednosti. Štaviše, kako se Kosovo razvija i modernizuje u brojnim oblastima – kao što smo to videli danas ovde – vreme je da se i po ovom pitanju ostvari napredak. Vreme je da se ove životinje tretiraju onako kako bi to činila svaka zemlja EU.

Nastojanja g. Đinovcija rezultovao je prvom državnom strategijom za tretiranje životinja lutalica i budžetom od milion evra za period od preko tri godine koji je Vlada Kosova obezbedila za sprovođenje kosovskog programa Uhvati, steriliši, vakciniši i pusti. Ova metoda pokazala se kao veoma uspešna u drugim zemljama u stavljanju njihovih životinja lutalica pod kontrolu. Ova nastojanja realizovana su uz doprinos mnogih organizacija za dobrobit životinja. Dakle, apelujem na vas da i dalje zajedno radite, da vodite dijalog i da ostanete usredsređeni na cilj.

Još jednom želim da se svima vama zahvalim na trudu, i mi smo jako ponosni što smo partneri sa vama i vašim timom u vašem započinjanju sprovođenja strategije ove godine.

Još jednom vam čestitam na oba ova dostignuća i želim vam svima sjajnu predstojeću godinu.