Obraćanje ambasadora Delavia u Novom Brdu, 19. februar 2016

RTK: Da li biste mogli da nam otkrijete nešto više o cilju ove posete na Međunarodni dan maternjeg jezika?

Ambasador Delavi:  Veoma sam srećan što sam ovde u Novom Brdu da pomognem proslavi Međunarodnog dana maternjeg jezika. Ovaj dan promoviše važan deo kosovske multietničke demokratije, jezičke i kulturne raznolikosti.  Današnje aktivnosti neguju raznolikost u prekokulturnoj komunikaciji uključujući decu koja govore šest različitih jezika i podstiče ih da sarađuju jedna sa drugima. Divno je videti decu koja stvaraju knjige i pisane radove, a knjige na kojima danas rade biće postavljene na internet tako da svako može da im pristupi i vidi koje divne stvari deca mogu da naprave kada dobiju mogućnost. Verujem da obrazovni sistem koji nudi kvalitetnu nastavu deci iz svih zajednica je apsolutno nužan za budućnost Kosova.

RTK:  Ovo je Međunarodni dan maternjeg jezik.  Za ovo vreme koliko ste na Kosovu, šta mislite koliko se poštuju različiti jezici na Kosovu?

Ambasador Delavi:  Zadovoljan sam što gde god da odem vidim da su službene table  koje su postavile različite vlade, nacionalna vlada, lokalne vlade na sva tri službena jezika  i na  četiri mislim u Prizrenu. Tako da sam svakako srećan da vidim decu koja se obrazuje na svom maternjem jeziku u svojim  domaćim školama.  To je veoma važno. Sjedinjene Države su posvećene multietničkom, višejezičkom Kosovu i USAID i ostatak nas u ambasadi trude se da daju doprinos da ohrabre to koliko god je to za nas moguće.