Obraćanje Ambasadora Delavia: Panel diskusija o borbi protiv političke korupcije na Kosovu, 23. februar, 2016

Hvala Fisniku i hvala Grupi za pravne i političke studije. Veoma sam zahvalan na izvanrednom radu koji je Grupa za pravne i političke studije uradila na ovom projektu i ponosan sam što je ambasada bila partner preko bespovratnih sredstava Demokratske komisije.

Takođe mi je drago što imam mogućnost da budem deo ovog cenjenog panela.

Pošto je ovo moje prvo javno pojavljivanje ove sedmice, želeo bih da počnem tako što ću govoriti o “slonu u sobi”.   Kao što ste mogli da pročitate preko vikenda, postoje neki pojedinci kako na Kosovu tako i van Kosova i prošli put kada sam pogledao njih oko 1.300, koji imaju neka snažna osećanja u vezi mene i stavova moje vlade ovde na Kosovu i koji su podržali kritizirajuću peticiju. Moja prva reakcija je da sam srećan što živim u zemlji, kao što je i Kosovo, gde je sloboda govora zagarantovana ustavom, gde svaka osoba ima pravo da izrazi svoje sopstvene stavove, a to uključuje autora i potpisnike prigovara na mene.

Moja druga reakcija je  da se ne izvinjavam zato što podržavam demokratiju i nenasilje na Kosovu. Stojim iza svojih izjava da u demokratiji nema mesta suzavcu ili ostalim oblicima nasilja koji se koriste kao politički alati.  I nastaviću da koristim svoja prava slobode govora da prozovem one koji pokušavaju da ometu demokratsku  budućnost Kosova.

Nasilje u Skupštini i na ulicama je nanelo štetu Kosovu u svetu. Sprečava  Skupštinu da obavlja svoj posao. Kada  Skupština ne zaseda, ne mogu da se održe rasprave niti da se usvoje zakonski propisi za rešavanje korupcije i drugih važnih pitanja.

Moja treća  reakcija je bila zbunjenost, pošto je u peticiji rečeno da  ne marim za korupciju na Kosovu. Svako ko je čitao veb stranicu ambasade, slušao moje duge intervjue ili prisustvovao  događajima  na kojima sam govorio od ili pre mog dolaska, zna da je rešavanje  korupcije zajedno sa ostalim izazovima iz oblasti vladavine prava na vrhu mojih tri prioriteta tokom mog boravka ovde.

U slučaju da postoji neka zabuna, iskoristiću ovu priliku da ponovo ponovim moj stav. Verujem da je korupcija  glavni problem za Kosovo. Ona sprečava politički napredak,  tera poslove i investicije i što je najvažnije sakati moral  građana koji se osećaju bespomoćno da donesu pozitivnu promenu. Korupcija podriva sadašnjost i budućnost Kosova.

Inicijative koje podržava Vlada SAD-a kao e- nabavke i obradu carinske dokumentacije „bez papira“  otkloniće osetne mogućnosti za korupciju. Uvećano nadgledanje javnih troškova, veći pristup javnim informacijama i bolja saradnja između policije i tužioca čine lakšim  da se identifikuju i kazne korumpirani pojedinci i svaki korak je od pomoći.

Ali ako želimo da okončamo korupciju onda moramo da je onesposobimo deo po deo,otklanjajući mogućnosti za korupcijom od koje neki imaju korist i čineći da prekršioci snose odgovornost za svoje postupke .

Tužioci i sudije moraju da rade naporno da ponovo pridobiju poverenje javnosti  agresivnijim procesuiranjem slučajeva korupcije i nakon toga dobijanjem osuđujućih presuda i slanjem prestupnika u zatvor.

Ukoliko uistinu želimo da zaustavimo korupciju, građani Kosova moraju da kažu šta je dosta dosta je.  Treba  da istupe da identifikuju i prijave korupciju.  Oni koji su svedoci  ili su pogođeni korupcijom  imaju suštinsku važnost u borbi protiv nje. Kao što ovaj panel dobro zna, policiji i tužiocima su potrebne čvrste činjenice za optužnice i osuđujuće presude. Korumpirani zvaničnici ne mogu da snose odgovornost samo na osnovu glasina ili sumnje.

Građani treba da  političare drže odgovornim tokom izbora kada je njihov učinak u suzbijanju korupcije neodgovarajući.  Nijednom zvaničniku optuženom ili osuđenom za korupciju ili zloupotrebu službenog položaja ne bi trebalo dozvoliti  da obavlja tu funkciju sve dok ne bude bio oslobođen  od optužbi.

Rekao sam  i ranije da ne postoji čarobni štapić. Borba protiv korupcije zahteva dosta rada  u različitim oblastima kao što moje kolege ovde u ovom panelu to mogu da potvrde.

Ali što više provodim vreme pričajući  s ljudima širom Kosova, posebno sa mladima i mladim stručnjacima, sve više sam ubeđen da je korupcija  jedan od najvećih pretnji za budućnost Kosova.

Kosovu  je potrebno više projekata kao ovaj koji pruža  konkretne korake za vladu i građansko društvo da se bore protiv korupcije.

Potrebno nam je više mogućnosti kao ova da delimo ideje, ali takođe moramo da pretvorimo te ideje u realnost.

Hvala još jednom, Fisnik. Hvala panelu i radujem se našoj diskusiji.