Novi Objekat Ambasade SAD-a

Novi Objekat Ambasade SAD-a (NOA) je dizajniran kao zelena zgrada, sa dobrim unutrašnjim ekološkim kvalitetom. Napredan sistem grejanja i hlađenja ugrađen je u dizajn, što dovodi do maksimuma energetsku efikasnost i doprinosi udobnosti i dobrobiti korisnika zgrade. Svi instalirani upijajući materijali, kanalizacija i završni radovi, bili su zaštićeni tokom gradnje, kako bi se zaštitili od prašine. HVAC filteri su takođe zamenjeni pre useljenja. Rashladni uređaj i kotao sa modularnom toplotnom pumpom – ima sposobnost da u svakom trenutku istovremeno daje i grejanje i hlađenje. Geotermalna (sistem zatvorene vertikalne petlje) u kombinaciji sa spoljnim rezervoarom za vodu, je toplotna pumpa sa podzemnim izvorom koja prenosi toplotu iz zemlje i u nju, smanjujući tako troškove za grejanje i rashlađivanje. Korišćeni su materijali koji imaju malu emisiju, kako bi se smanjile koncentracije hemijskih zagađivača koji mogu da štete kvalitetu vazduha, ljudskom zdravlju, produktivnosti i životnoj sredini.

Prirodni slojeviti kamen koji se nabavljen lokalno korišćen je za oblaganje zida ograde, zidova na lokaciji i delimično za fasade zgrade, kao iskaz poštovanja lokalnih materijala.
Paneli za sunce i perforirani čelični panoi na južnoj i zapadnoj fasadi kombinuju arhitektonsku estetiku i optimizaciju sakupljanja toplote. Perforirani pano pruža definišući lokalni karakter elementima čija geometrija je inspirisana lokalnim zanatstvom. To govori o svrsi ambasade:da elegantno iskazuje poštovanje i da ima interakciju sa lokalnom kulturom.
Upravljanje otpadom sa gradilišta – radi smanjenja količine građevinskog otpada koji se obično vozi na deponije. Tokom izgradnje NOA, otpadni materijali bili su razvrstavani i nisu bili odvoženi na deponije: drvo, gips, metal, karton i plastika.

Granica projekta daje otvoreni prostor sa vegetacijom koji je 50% veći od lokalnih zakonskih normi. Za navodnjavanje se koriste kišnica i siva voda.   Grad Priština nema postrojenje za tretman otpadnih voda; stoga se sva otpadna voda izliva direktno u reku nizvodno  od  grada.  Da  bi  se  izbegla  dalja  ekološka šteta iz NOA za vodni sistem Prištine, na samoj lokaciji obezbeđen je tretman otpadnih voda u odsustvu pouzdanog opštinskog  postrojenja  za  tretman otpadnih voda.
Smanjenje količine vode za kuvanje u zgradi ostvareno je kroz uređaje malog protoka, što uključuje: toalete, pisoare, labavoe sa automatskim prekidom toka vode, tuševe, kao i kuhinjske sudopere.