Nacionalna konferencija povodom obeležavanja “Nedelje prava žrtava krivičnih dela na Kosovu”

Predsedniče Tači, ministarko Hodža,  g. Isufaj,  sudije i tužioci, kolege iz diplomatije i uvaženi gosti. Dobro jutro. Ovo  je važan godišnji događaj za Kosovo i jedan od onih koji  američka ambasada snažno podržava od kad je počeo pre sedam godina.

Od kada sam stigao na Kosovo, dosta vremena sam proveo govoreći o  borbi protiv korupcije. Ohrabrivao sam Vladu Kosova i pravosuđe da sprovedu programe da je spreče, da uvećaju transparentnost i kazne one koji prete budućnosti Kosova i njegovim izgledima za evropsku integraciju.  Većina tih stvari fokusira se na sprečavanje da do korupcije uopšte i ne dođe.  Dok  je veoma važno da se to čini,  realnost je takva da je nemoguće eliminisati krivično delo –  ono će se desiti. I kada se desi, važno je da u toj jurnjavi da pronađemo i procesuiramo učinioca, učinimo društvo bezbednim, ne zaboravimo  žrtvu.

Nakon  izvršenog krivičnog dela, tu su šok, rastrojstvo,  trauma i strah. Postoji zbunjenost  u vezi toga šta se to sada dešava i šta će se desiti u budućnosti, ali postoji staza pomoći, nade i zaceljenja koja je popločana  svaki put kada neko pruži ruku pomoći žrtvi krivičnog dela i pruži pomoć nekome ko pati. Ukoliko biste pitali desetoro ljudi  na ulici šta  za njih predstavlja pravda, mogli biste da dobijete deset različitih odgovora. Međutim , kada biste pitali desetoro žrtava krivičnog dela šta za njih predstavlja  pravda, uveren sam da biste dobili poprilično iste odgovore.  Žrtvama i onima koji su preživeli krivično delo, pravda jednostavno znači da se prema njima ophodi s poštovanjem, da su saslušani i da se čuo njihov glas i da će imati glas u bitnim odlukama koje su donesene u vezi sa njihovim predmetima kao i u vezi sa njihovim životima.

Kosovo je ostvarilo značajan napredak  u garantovanju da su te potrebe ispunjene i  pokazalo je da je predvodnik u regionu – primer kojem drugi treba da teže. Ponosni smo što smo podržali službenike za podršku i pomoć žrtvama pri tužilaštvu da postanu efikasan glas i mehanizam podrške za žrtve jer pregovaraju o složenosti sistema pravosuđa. Službenici za podršku i pomoć su veoma važni da garantuju da su ispunjene potrebe žrtava kako izvan tako i u sudnici.  Takođe smo ponosni da smo podržali zakonodavstvo koje uspostavlja Fond za obeštećenje  žrtava  čija namena je da pruža finansijsku pomoć žrtvama.  Garantujući da žrtve dobiju nadoknadu koja će im pomoći da  plate lekarske račune i finansijske gubitke pripisane  krivičnom delu  krajnje znači da neće biti viktimizovane drugi put.  Dug je put ka ponovnom uspostavljanju nekog osećaja normalnosti  u njihovim životima i početka procesa zaceljenja. Podstičem  vladine institucije da agresivno krenu napred sa  finalizacijom stvaranja ove kancelarije tako da mogu da počnu da obrađuju zahteve i pomažu onima kojima je pomoć očajnički potrebna – da počnu proces oporavka i čineći to započnu proces pravde.

Ove sedmice, svi mi  odajemo počast žrtvama krivičnih dela i onima – uključujući mnoge od  vas – koji su posvetili svoje živote pomažući im.

Naš zajednički izazov je da shvatimo da pravda nije zadovoljena sve dok žrtve krivičnih dela nisu zadovoljene  i da pravda nije zadovoljena  sve dok se prava i usluge žrtava krivičnih dela ne slave samo godišnje nego ostvaruju  svakodnevno.