Nedelja preduzetništva na Kosovu

Ambasada SAD u Prištini je ponosna što podržava Globalnu nedelju preduzetništva Kosova. Dok sam pregledavala dnevni red, bila sam oduševljena da vidim toliko zainteresovanih aktera i jedan širok spektar aktivnosti koje će se baviti važnim temama kao što su žene, mladi, umrežavanje i uključivanje.

Jedna od tema Nedelje – koja je naravno posebno važna za mene  — i ustvari je globalni focus Stejt Departamenta SAD širom sveta, jeste uključenost žena u preduzetništvu.

Znamo da se žene često suočavaju sa nizom izazova u svetu biznisa drugačijih od onih sa kojima se suočavaju njihove kolege muškarci. Neki od njih uključuju opiranje očekivanjima društva; strožiji uslovi za finansiranje;  nedostatak modela uzora, mentora i biznis mreža; i potreba za balansiranje karijernih obaveza sa nesrazmernim brojem odgovornosti kući.

Ipak, određeni broj studija je pokazalo da kada su žene uključene u preduzetništvo, njihove zajednice imaju koristi. Verovatnije je da će se žene, pre nego njihovi kolege muškarci, fokusirati na ekološke i socijalne aktivnosti radije nego samo na čisto ekonomske poduhvate. Dakle, verujući da će njihovo uključivanje biti od velike koristi za budućnost Kosova, želela bih da ohrabrim sve žene na Kosovu da imaju hrabrasti kako bi sledile svoje ideje i pretvorili ih u stvarnost.

I dok možemo i treba da se bavimo specifičnim izazovima sa kojima se žene suočavaju, ne bi želela da zanemarim jednako važnu temu uključivanja. Kosovo treba da podrži i ohrabri sve njene mlade preduzetnike u razvoju  tako što će obratiti pažnju na njihove individualne potrebe i na potrebe određenih grupa.

Imajući to na umu, želim svima ugodnu i produktivnu Nedelju preduzetništva i očekujem da čujem vaše priče kako pretvarate vaše biznis ideje u proizvode i usluge. Molim vas, informišite nas on najnovijim vestima, koristite  #GEWKosovo u vašim društvenim mrežama i očekujemo da čujemo o vama.