Poruka ambasadora Kosneta povodom 20. godišnjice Operacije savezničkih snaga NATO-a

Poruka ambasadora Kosneta povodom 20. godišnjice Operacije savezničkih snaga NATO-a, 24 Mart, 2019

Pre dvadeset godina, Sjedinjene Države i ostali saveznici NATO-a intervenisali su kako bi sprečili dalju humanitarnu katastrofu na Kosovu. Ova godišnjica podstiče nas na razmišljanje o ljudskoj ceni sukoba tada i o mnogima koji se nose sa bolom čak i danas.

Sjedinjene Države su podržale neophodnu i opravdanu upotrebu sile NATO-a kao poslednji izlaz da se okonča kampanja etničkog čišćenja Miloševićevog režima nakon neuspelih konstantnih diplomatskih napora da se dođe do mirnog rešenja.

Sjedinjene Države su reagovale u znak podrške bespomoćnim civilima. Reagovali smo da bismo sačuvali mir, slobodu i stabilnost u regionu. Ovi ciljevi odražavaju najdublja američka uverenja. Verujemo da svi ljude bez obzira na etničku ili versku pripadnost zaslužuju da žive dostojanstveno, bezbedno i slobodno.

Prilikom obeležavanja ove godišnjice, prisećamo se na stotine hiljada nevinih ljudi proteranih iz svojih domova i na hiljade onih kojima je nauđeno ili su nestali. Sećamo se i žalimo za svakim tragično izgubljenim životom.

Ne smemo izbegavati da priznamo da fizička i psihološka trauma i dalje predstavljaju teret za hiljade žrtava i članova porodica.

Tako da danas pored razmišljanja – tražim dela. Podstičem Vlade Kosova i Srbije da osiguraju da žrtve i njihove porodice – svih nacionalnih pripadnosti i iz svih zajednica – imaju potpun pristup informacijama o sudbini onih koji se i dalje vode kao nestali. Pozivam obe vlade da obnove napore da se traži pravda za žrtve ratnih zločina.

Samo sa iskrenim suočavanjem sa svojom prošlošću građani Kosova i Srbije mogu da se nadaju tome da izgrade društva gde sve zajednice žive zajedno u miru i dostojanstvu.