Napomene otpremnika poslova na okruglom stolu Kosovskog pravnog instituta

apomene otpremnika poslova na okruglom stolu, Kosovskog pravnog instituta, 5. decembar, 2016.

Zahvaljujem se Betimu i  Kosovskom pravnom institutu na organizovanju ove važne diskusije. Zadovljstvo mi je što sam danas ovde i što mogu da nastavim da pokazujem podršku ambasade veoma važnoj ulozi koju sektor pravosuđa ima u borbi protiv korupcije na Kosovu.

Kada je ambasador Delavi učestvovao na vašem okruglom stolu u oktobru naglasio je da, iako borba protiv korupcije zahteva  uključivanje svih vladinih  agencija i službi— bez efektivnog i efikasnog sektora pravosuđa svaki pristup je predodređen na neuspeh.

To je upravo zbog čega je naša ambasada preko Programa  za razvoj, pomoć i obuku tužilaštva u prekomorskim zemljama (OPDAT) Ministarstva pravde i USAID-a toliko posvećena pružanju podrške nastojanjima koji unapređuju kosovski pravni okvir za sudsku efikasnost i nezavisnost  kao i nastojanja da se unapredi kapacitet unutar sektora pravosuđa.

Takođe podržavamo i podstičemo rad Kosovskog pravnog instituta da nadgleda napore u borbi protiv korupcije unutar sektora pravosuđa. Građansko društvo ima veoma važnu ulogu u borbi protiv korupcije— posebno pružajući nezavisnu povratnu informaciju i preporuke za poboljšanje.

Nažalost,  kao što svi znamo, ankete i dalje pokazuju da građani Kosova nemaju poverenje u pravičnost svog  pravosuđa.   Uobičajene pritužbe mogu se naći u  medijima i u  kafićima da istrage korupcije traju suviše dugo i da optužnice za korupciju skoro nikada i ne rezultiraju osuđujućim presudama.

Istina ili ne, ove percepcije pokazuju da daleko više mora da se učini da se stvori poverenje u sistem pravosuđa.

Jedno od nastojanja koje je ambasada podržala je nacrt zakona da se osnaži kapacitet Kancelarije za disciplinsko postupanje. Ovaj nacrt zakona s jedne strane treba da drži odgovornim tužioce i sudije za nedolično ponašanje što je izuzetno važno u slučajevima korupcije.

Govoreći o ovoj važnoj ulozi koje optužnice i osude imaju u odvraćanju od korupcije, nacrt zakona će pomoći da se javnost ponovo uveri da njeni tužioci i sudije poštuju najviše moguće etičke i profesionalne standarde.

Tokom Sedmice borbe protiv korupcije, govoriće se o mnogim aspektima  borbe protiv korupcije. Ali, smatram da možemo da se složimo ovog jutra da nijedno od ovih nastojanja—od uvećanja fiskalne transparentnosti do unapređenih načina za prijavljivanje korupcije— ne mogu biti uspešna bez profesionalnog  i efektivnog sistema pravosuđa.

 

Hvala.