Napomene ambasadora Delavija na Forumu o sigurnosti snabdevanja električnom energijom, 1. mart 2016

Hvala premijeru i ministru Staviljeci.  Divno je videti toliko puno učesnika širom  kosovskog energetskog sektora kao i naše  međunarodne partnere i kolege koji su se okupili da naglase potrebu Kosova za pouzdanim izvorom električne energije  – tema  za koju sam se zainteresovao i pre mog dolaska ovde.

Energetska sigurnost je suštinski sastojak  za budući privredni razvoj i celokupnu stabilnost Kosova. Energetika je nešto što svakodnevno  dotiče sve građane Kosova. Kada funkcioniše, skoro i da zaboravimo da je tu. Kao magija osvetljuje i greje naše domove, omogućuje nesmetano odvijanje poslovanja, ali magije tu nema, baš kao što to vi iz poslovnog sveta i znate. Umesto toga u pitanju je sofisticirani inženjering, planiranje i novac.

Energetski sektor je komplikovana slagalica koja zahteva snažnu koordinaciju među energetskim  institucijama. Potrebna mu je propisna regulativa i praktične politike.

Današnji forum je mogućnost da se razgovora o izazovima  s kojima se suočava energetski sektor. Međutim,  takođe je prilika da se razgovora o mogućim rešenjima za te izazove.

Šta podrazumevam pod izazovima? Pošto sam u prostoriji sa osobama koje, kao i ja uvažavaju brojeve, dozvolite mi da upotrebim  moćnu statistiku da naglasim svoj stav.  Nedavni izveštaji USAID-a su pokazali da nepouzdano snabdevanje električnom energijom  košta kosovska poslovanja skoro 300 miliona  evra svake godine  u izgubljenoj produktivnosti. Ovo su resursi koja bi poslovanja moga da koriste da prošire  proizvodnju, uvećaju prodaju,  prikupe investicije i stvore nove poslove.

Istovremeno, i dalje sam zabrinut oko mogućeg humanitarnog uticaja, ukoliko se periodični izazovi oko održavanja  Kosova A i/ili Kosova B  pogoršaju.  Ova zima je bila blaga i energetske potrebe zemlje bile su ispunjene postojećim elektranama dopunjene uvozom po potrebi. Međutim, ne možemo da predvidimo šta će se desiti sledećeg meseca ili naredne godine.

Da bi Kosovo podržalo svoje građane, stvorile poslove, privuklo strane investicije i ostvarilo svoj istinski potencijal  potrebna mu je pouzdana i moderna energetska infrastruktura.

Smatram da Kosovo treba da modernizuje svoje mogućnosti  u pogledu energetske proizvodnje. Zadovoljni smo što vidimo napredak ka novoj elektrani Kosovo C koja će zameniti  trenutna postrojenja koja rade s nepouzdanom i zagađujućom tehnologijom iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.  Kosovo C bi koristilo najmodernije tehnologije na raspolaganju da se uveća efikasnost, unapredi pouzdanost u snabdevanju i smanji zagađenje.

Istovremeno,  srećan sam što smo videli napredak u diversifikaciji energetskih izvora. Skorašnje  formiranje  jednošalterske službe za investicije u obnovljivoj energiji bi trebalo da pomogne investitorima da realizuju svoje ideje u stvarnosti.  Sigurno je da smo u SAD-u  uvideli da cena obnovljvih izvora energije nastavlja da opada i  kvantitet  se povećao više nego što je to iko očekivao pre par godina.   Ova diversifikacija  osnažuje  sektor i poboljšava šanse za više pouzdanosti.

Pošto je integracija regionalnog tržišta ključna komponenta efikasnog i stabilnog energetskog  sistema, drago mi je što ovde danas vidim predstavnike Vlade Albanije.  Kako Kosovo završava svoju stranu dalekovoda snage od 400 kilovolta do Albanije, imate priliku da zajedno radite na energetskoj sigurnosti i snabdevanju.  Učinite danas prekretnicu  u stvaranju zajedničkog energetskog tržišta. Posvetite svoja nastojanja u pronalaženju načina da sarađujete zbog zajedničke koristi regiona.

Gledajući u budućnost, finansiranje buduće modernizacije  kosovskog energetskog sektora predvođeno privatnim sektorom je presudno bez obzira da li je reč o renoviranju  postojećih elektrana ili razvoju novih proizvodnih kapaciteta.  Mnogi od vas u ovoj prostoriji  rade na ovom pitanju i želim da odam priznanje vašim nastojanjima da postavite neophodne  temelje za buduće  energetske potrebe Kosova.

Svako od vas doprinosi delu slagalice u pogledu bezbednog i sigurnog  snabdevanja električnom energijom. Svaki taj deo vas predstavlja  potencijalnu  mogućnost rasta i ima osnovnu ulogu u celokupnom privrednom prosperitetu  i stabilnosti Kosova.

Vladi SAD-a je drago što podržava neprestana nastojanja  Kosova da modernizuje energetski sektor zemlje i da otvori vrata novim čistim i jasnim energetskim projektima.   Zajedno, preko naših zajedničkih i neprestanih nastojanja  možemo da obezbedimo Kosovu sigurno snabdevanje električnom energijom  koje zaslužuje.

Premijeru, ministre Staviljeci, pohvaljujem vas na svim nastojanjima koje ste do danas preduzeli i ponovo vam se zahvaljujem na tome što ste domaćini ovog važnog okupljanja.  Trebalo bi da budete uvereni  u našu neprestanu  podršku nastojanjima Kosova u 2016. i tokom nekoliko presudnih narednih godina.

Hvala!