Misija SAD pri OEBS-u – Izjava povodom glasanja Srba na Kosovu na referendumu 16. januara

Misija SAD pri OEBS-u
Izjava povodom glasanja Srba na Kosovu na referendumu 16. januara
Pripremljena za obraćanje ambasadora Majkla Karpentera Stalnom savetu, Beč, 20. januar 2022.

Hvala, gospodine predsedavajući, 

Sjedinjene Američke Države pozdravljaju nacionalni referendum koji je održan u Srbiji 16. januara na kojem su građani odobrili ustavne amandmane u cilju reforme pravosuđa. Ovi amandmani predstavljaju značajan korak ka depolitizaciji srpskog pravosuđa u skladu sa evropskim standardima i podržaće proces pridruživanja Srbije EU. Ohrabrujemo Vladu Srbije da nastavi da jača demokratiju u zemlji kroz vladavinu prava i druge reforme potrebne za članstvo u EU, i nudimo nastavak  podrške SAD naporima Srbije.

Uoči referenduma, SAD su se pridružile evropskim partnerima u pozivu svim građanima Srbije da uzmu učešće jer smatramo da je važno da građani sa pravom glasa glasaju na izborima i referendumima. Uz to, budimo jasni u vezi sa stavom SAD o pravima Kosova kao nezavisne i suverene države da odredi uslove pod kojima se sprovode izbori drugih suverenih država na njenoj teritoriji. Nadali smo se da će kosovska vlada nastaviti sa dugogodišnjom praksom dozvoljavanja OEBS-u da prikuplja glasačke listiće birača sa pravom glasa koji žive na Kosovu, ali je odlučila da to ne učini. Pohvaljujemo Misiju OEBS-a na Kosovu za njenu spremnost da ponovo preuzme zadatak  u pružanju pomoći Srbima koji žive na  Kosovu da glasaju. Radujemo se razgovoru sa našim partnerima – i sa Vladom Kosova i sa Vladom Srbije –  o tome koji aranžmani i prilagođavanja mogu da se učine kako bi se osiguralo da građani koji žive kako na Kosovu tako i u Srbiji budu u mogućnosti da ostvare svoje pravo da učestvuju na izborima u svojoj zemlji i da na taj način  zacrtaju svoju evropsku budućnost. Smatramo da je žalosno što Kosovo nije član ovog tela i zbog toga danas ne može da govori za sebe. Radujemo se danu kada će Kosovo biti država učesnica ove organizacije i da to može da se desi.

Nastavljamo da ohrabrujemo vlade Kosova i Srbije da se uzdrže od akcija i retorike koji povećavaju tenzije i da se konstruktivno angažuju u Dijalogu koji se vodi uz pomoć EU. Važno je da obe vlade postignu napredak ka sveobuhvatnom sporazumu koji povećava regionalnu stabilnost.

Hvala, gospodine predsedavajući.