Korporacija Izazov Milenijuma (MCC) posetila Kosovo kako bi diskutovala  o potencijalu za novi kompakt za unapredjenje ekonomskog rasta

Korporacija Izazov Milenijuma (MCC) posetila Kosovo kako bi diskutovala  o potencijalu za novi kompakt za unapredjenje ekonomskog rasta, 27. februar, 2019.

PRIŠTINA – Delegacija Korporacije američke vlade Izazov Milenijuma (MCC) je posetila Kosovo prošle nedelje kako bi diskutovala o potencijalu da se iskoristi više-milionski MCC kompakt program za smanjenje siromaštva i unapredjenju ekonomskog rasta ovde. Kosovo je izabrano od strane Borda direktora MCC-a  prošlog decembra kao podesno za jedan MCC-ov kompakt program. Kosovo mora da nastavi da pokazuje napredak u borbi protiv korupcije kako bi dobilo ova sredstva i pomoć.

Delegacija, predvođena od strane potpredsednice MCC-a za Odeljenje za odnose s javnošću i kongresna pitanja, Karen Sešns (Karen Sessions), sastala se sa visokim službenicima Vlade Kosova i liderima iz privatnog sektora. Oni su razgovarali o pristupu MCC-a u borbi protiv siromaštva putem ekonomskog rasta.  Jedan faktor koji ograničava ekonomski rast je korupcija, gde je globalno rangiranje Kosova po tom pitanju loše. Kosovo će morati svake godine tokom razvoja kompakta da prođe ponovo kroz proces selekcije koju vrši Bord direktora MCC-a,  i biće ocenjeno koristeći MCC-ov sistem bodovanja,  što uključuje procenu napora za smanjenje korupcije.

MCC trenutno sprovodi MCC-ov program malih grantova “Threshold” za Kosovo, koji podržava investicije u efikanosti energije i zapošljavanju žena u energetskom sektoru, kao i u povećanju javno dostupnih podataka o pravosuđu, okolini i radnoj snazi.

Dana 20. februara 2019. godine,  potpresednica Sešns je pomogla pokretanje projekta “Žene u energetici” kao deo MCC-ovog   “Threshold” programa za Kosovo. Projekat podržava mogućnosti za žene da učestvuju kao zaposlene i preduzetnice u ovom sektor, i istovremeno jača ekonomske mogućnosti za žene i podržava program stipendiranja.  Trenutno se sprovodi od strane Fondacije Milenijum Kosovo i biće nastavljen kroz 2021.

Saznajte više o MCC-u na  www.mcc.gov.