Konsultativni sastanak o osnivanju Komisije za istinu i pomirenje

Hvala predsedniče Tači što ste okupili ove zvaničnike, kolege i praktičare brižne da pomognu kosovskom društvu da izgradi blistaviju budućnost. Zadovoljstvo mi je da vam se pridružim dok istražujete mogućnosti oko osnivanja Komisije za utvrđivanje istine i pomirenje.

Kosovo je već učinilo važne korake na putu da se oporavi od strašnog rata koji je razorio toliko puno porodica  i koji još uvek prouzrokuje previše bola. Građani mogu sa pravom da budu ponosni na korake koje je njihova vlada već učinila na putu ka pomirenju, uključujući vaše inkluzivne zakone i multietničku vladu. Posvećenost Kosova u normalizaciji odnosa sa Srbijom je vredno pohvale i ostvaren je pravi napredak koji vidljivo ide u korist građanima Kosova; nastavićemo da radimo  na daljem napretku.

Jasno je da mora više da se učini za žrtve kako bi se njihovi apeli za pravdom čuli.  Komisija za utvrđivanje istine i pomirenje mogla bi da bude koristan mehanizam pod uslovom da prati ono što su postala generalno prihvaćena međunarodna načela i prakse da bi takva komisija bila kredibilna i efektivna. To se ne odnosi samo na Kosovo, nego se zasniva na globalnim iskustvima. Želeo bih da iskoristim ovu priliku da prođem kroz neka od tih načela.

  • Nepristrasnost – mandati bi trebalo da budu dalekosežni da uključe zločine i zlostavljanja koja su počinili razni akteri, a komisija i njeno osoblje trebalo bi da budu deo raznovrsnog miljea.
  • Nezavisnost – komisije moraju da bude neograničene u ispunjavanju svojih mandata i da se ne osećaju ograničene ili sputavane političkim interesima. Moraju da imaju svoj budžet i osoblje. Iako vlada može da usvoji zakon koji osniva i finansira komisiju, ne bi trebalo da se upliće u rad i zaključke komisije koji moraju da budu nezavisni.
  • Transparentnost – trebalo bi da komisija pripada narodu Kosova i bude u potpunosti pod lupom javnosti. Nema prostora tajnama u pogledu nalaza ili preporuka komisije. Rekavši to, kako se ljudi  budu dobrovoljno javljali da učestvuju u procesu, trebalo bi da postoje procesi  koji garantuju da oni mogu da se uključe u rad komisije na poverljiv način tamo gde je to odgovarajuće.
  • Privrženost – iako svako ko izabere da učestvuje u procesu, posebno na javnim saslušanjima, mora da prihvati da postoji potencijalni rizik imajući u vidu istoriju ratnog razdora, komisija i vlada trebalo bi da se obavežu da pruže zaštitu kada je to potrebno. Osim toga, očekujemo da dok se pojedinci javljaju i dele svoja najdublja raznolika sećanja i iskustva, kakva god ona bila, da vlada i komisija pokažu najveće poštovanje i osigurati da oni nisu osramoćeni ili ugroženi. Što se tiče nalaza i preporuka, trebalo bi da postoji unapred preuzeta obaveza u pogledu pažljivog razmatranja i potpune primene.
  • Komplementarnost – traženje istine može biti od kritične važnosti za dugoročno društveno pomirenje, ali sama istina neće ostvariti rezultate koje narod Kosova zaslužuje. Mora biti propraćeno koracima da se ojačaju žrtve, procesiraju oni odgovorni za nasilne zločine i učine reforme da se ta zlostavljanja nikad više ne dogode.
  • Konsultativni i participatorni – kao što današnji događaj pokazuje, konsultacije sa raznovrsnim zainteresovanim stranama su od suštinskog značaja u osmišljavanju i primeni svakog procesa u kojem se traži istina. Osim toga, stalno učešće građanskog društva i žrtava u procesu će pomoći da se osigura vlasništvo javnosti nad procesom i uvećaju šanse za uspehom.

Komisija za utvrđivanje istine može da pruži opsežnu procenu: da istražuje šta se desilo, sasluša veliki broj povezanih i pogođenih osoba i da podnosi javni izveštaj koji objašnjava njene nalaze i nudi preporuke za dalje postupanje. Drago mi je što je ovde danas građansko društvo jer ste vi stručnjaci koji mogu da budu  pokretači ovog procesa, vi ste najbliži žrtvama i stoga ste najbliži istini. Vi ste naši najbolji posmatrači kako će se proces odvijati i pozdravljamo vaše angažovanje u procesu i vaše periodične izveštaje. Voditi kredibilnu komisiju o istini je nešto što je daleko lakše reči nego uraditi, ali onda kada nalazi budu objavljeni, ključ ka pomirenju je vlada koja se obavezala da uloži napore da u dobroj veri ispuni preporuke.

Stoga, nadam se da će ovaj opsežan proces konsultacija uključiti građane Kosova svih etničkih grupa i uzeti u obzir uložene napore  Međuministarske komisije za suočavanje sa prošlošću i preporuke građanskog društva.

Želimo vam uspeh  u vašim daljim konsultacijama. Činjenice dobijene putem slušanja mogu biti put ka isceljenju. Sjedinjene Američke Države će ostati vaš posvećeni partner dok tražite istinu, tražite pravdu i radite zajedno da od bolne prošlosti stignete do svetlije budućnosti za sve kosovske zajednice.