Konferencija o ljudskim pravima i integraciji marginalizovanih grupa na Kosovu

Obraćanje privremene otpravnice poslova Kolin Hajlend Konferencija o ljudskim pravima i integraciji marginalizovanih grupa na Kosovu, 8. decembar,

Dobro jutro predsedniče Tači. Hvala vam što ste glasno govorili o inkluziji svih kosovskih građana. Čast je pridružiti vam se u „Ustani za nečija prava danas!” – što je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava.

Posebnu zahvalnost takođe dugujemo našim ATRC partnerima koji realizuju USAID-ov program „Angažovanje za jednakost“ koji se fokusira na osnaživanje marginalizovanih grupa na Kosovu i koji organizuju današnji događaj. Želim takođe da poželim toplu dobrodošlicu svim pristalicama ljudskih prava.

Državni sekretarijat takođe obeležava Sedmicu ljudskih prava sa današnjom temom pod nazivom “ Demokratija za sve- unapređivanje inkluzivne demokratije.“

Inkluzivnost je više od društvenog dobra, ona se pre svega odnosi na pravičnost i jednakost za žene, za manjine, za osobe sa invaliditetom i za članove LGBTI zajednice, na sve one koji se susreću s društvenim i zvaničnim preprekama i predrasudama u stambenom zbrinjavanju, obrazovanju, zaposlenju i medicinskoj zaštiti.

Inkluzija takođe podrazumeva slobodu uverenja. Želim da iskoristim ovu priliku da izrazim podršku Nacrtu zakona o verskim slobodama  na osnovu preporuka Venecijanske komisije koji se trenutno nalazi u Skupštini.  Zakon će štititi verske zajednice i raditi na očuvanju sekularnih prava. Ovaj zakon podržava ljudska prava.

Znamo da su za budućnost Kosova, njegovu sposobnost da se razvija ekonomski, da ostvari dalju evroatlantsku integraciju, da se bori protiv korupcije i da napreduje u toliko mnogih ostalih oblasti potrebna nastojanja svih građana. Jednostavno ne možete da priuštite da isključite nikog.

Znamo da će potpuna integracija marginalizovanih grupa osetno koristiti ne samo ovim grupama nego društvu u celini. Svedoci smo veoma često da nacije najbolje ostvaruju svoje ciljeve kada postoji učešće svih njihovih segmenata.

Pozdravljam napore toliko vas prisutnih danas ovde koji su se posvetili napretku ljudskih prava na Kosovu. Službujući ovde tokom kosovske nezavisnosti vidim iz prve ruke koliko je ova zemlja napredova.

Ove godine, treću godinu zaredom, LGTBI grupe građanskog društva organizovale su šetnju na dan Međunarodnog dana protiv homofobije i transfobije u kojoj su 250 ljudi, uključujući predsednika Tačija i ambasadora Delavija šetali glavnom ulicom Prištine. Nadamo se da će Savetodavna i koordinaciona grupa završiti svoj Akcioni plan za prava LGTBI zajednice.

Nedavno je Centralna izborna komisija Kosova kreirala digitalnu platformu mapiranja koja omogućuje osobama sa invaliditetom da budu informisani o biračkim centrima i izaberu pristupačnije lokacije ukoliko je potrebno. Ova izvanredna inicijativa garantuje osnovno pravo na glasanje kao i društvenu inkluziju. Kosovo je takođe usvojilo Strategiju za osobe sa invaliditetom i usvojilo je Zakon o pravima osoba sa paraplegijom i kvadriplegijom.

Međutim, izazovi i dalje ostaju. Osobe sa invaliditetom i dalje ne mogu da pristupe školama, sudovima i mestima zaposlenja jer strategija i zakon zahtevaju vladinu primenu.

Kosovo je učinilo ogroman napredak, ali samo dobri zakoni nisu dovoljni. Svaka zajednica će morati da odluči da jednostavno nije prihvatljivo da isključi svoje komšije, da ih ostavi van tokova.

Ovde u najmlađoj evropskoj zemlji, gde je više od pola stanovnika mlađe od 25 godina, današnja konferencija je poziv na delovanje.  Dosta toga još mora da se uradi da se osigura da svi građani Kosova imaju mogućnosti i da su osnaženi da utiču na promenu u svojim zajednicama.

Sjedinjene Američke Države su ponosne da su vam partner u ovim pitanjima i nastaviće da budu uz Kosovo i sve vas ovde danas prisutne na unapređivanju ljudskih prava.

Čestitam svima vama, na vašim neumornim nastojanjima da osigurate da Kosovo može da se razvije i primeni pun potencijal svih svojih građana i da je Kosovo društvo gde se čuju svi glasovi.

Hvala!