Komentar Ambasade za “Koha ditore” o vozu za Sevrenu Mitrovicu

SAD su priznale Kosovo kao suverenu, nezavisnu državu još od 2008. godine i mi poštujemo pravo Kosova da upravlja time ko i šta prolazi preko njegove granice. Drago nam je što sinoć nije bilo nikakvih sukoba na granici.  SAD snažno podržavaju dijalog kojim posreduje EU kao najbolji način da se unapređuju odnosi Kosova i Srbije.

Pitanja vezana za  politiku SAD prema Srbiji treba uputiti našoj Ambasadi u Beogradu. Ipak, politika SAD vezano za Balkan je poslednje dve decenije bila relativno dosledna bez obzira na to koja partija je bila u Beloj kući.  Nismo videli nikakve naznake da će se to promeniti.