IZJAVA U IME AMBASADA FRANCUSKE, NEMAČKE, ITALIJE, VELIKE BRITANIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

IZJAVA U IME AMBASADA FRANCUSKE, NEMAČKE, ITALIJE, VELIKE BRITANIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, 14. juli 2017.

Videli smo rezultate prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo. Takođe podsećamo na početne nalaze Izborne posmatračke misije EU, i očekujemo od nove Skupštine da njen odgovor na preporuke ove Misije stavi kao prioritet.

Takođe želimo da iznesemo stav naših zemalja u vezi formiranja Vlade. Kao što smo više puta istaknuli, građani Kosova su ti koji biraju svoje predstavnike.  Samo su ti predstavnici odgovorni za formiranje nove Vlade, prema zakonima i Ustavu Kosova. Radićemo sa bilo kojom pravno konstituisanom Vladom koja poštuje obaveze Kosova, evropsku reformsku agendu i širu evropsku perspektivu Kosova. Pozivamo partije koje će formirati sledeću vladu da daju prioritet izgradnji vladavine prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim delovima Kosova, kako bi privukli investicije koje su očajnički potrebne za otvaranje radnih mesta i održivi ekonomski rast.

Takođe pozivamo Vladu i Skupštinu da što pre krene sa ratifikacijom graničnog sporazuma sa Crnom Gorom, i da se ozbiljno uključi u dijalogu sa Srbijom kako bi normalizovali odnose između dve zemlje.