Izjava sekretara Blinkena o označenju korupcionaških mreža povezanih sa transnacionalnim organizovanim kriminalom

IZJAVA SEKRETARA ENTONIJA DŽEJ BLINKENA

8. decembar 2021.

Označenje korupcionaških mreža povezanih sa transnacionalnim organizovanim kriminalom

U skladu sa ciljevima ovonedeljnog Samita za demokratiju, Sjedinjene Američke Države danas uvode sankcije za 16 pojedinaca i 24 pravna subjekta iz nekoliko zemalja Evrope i zapadne hemisfere. Ove sankcije usmerene su na počinioce korupcije u skladu sa Izvršnom naredbom 13818, koja se nadovezuje na i sprovodi Globalni Magnitski zakon za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava.

Strategija Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv korupcije objavljena 6. decembra naglašava važnost rešavanja veze između korupcije, kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti kao prioriteta nacionalne bezbednosti. Transnacionalni organizovani kriminal destabilizuje, pri čemu su ove grupe često u dosluhu sa javnim zvaničnicima kako bi se zaštitile od krivičnog gonjenja i odgovornosti. Transnacionalne kriminalne organizacije takođe deluju preko granica, podrivajući međunarodni finansijski sistem i komplikujući napore organa za sprovođenje zakona da poremete i razbiju transnacionalni kriminal na globalnom nivou. Takođe znamo da organizovani kriminal koji podržavaju korumpirani akteri može da destabilizuje vladavinu prava, naruši poverenje u javne institucije i oslabi demokratsko upravljanje.

Nastavićemo da koristimo sva raspoloživa sredstva da razbijemo veze između kriminalnih aktivnosti i korupcije. Današnje preduzete mere sa Ministarstvom finansija u označenju korumpiranih aktera povezanih sa transnacionalnim kriminalnim organizacijama u El Salvadoru, na Kosovu i u Srbiji, deo su napora celokupne naše vlade da prekinemo ove veze i unapredimo odgovornost za korumpirane aktere.

Za više informacija o današnjim preduzetim merama pogledajte saopštenje za štampu Ministarstva finansija na: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0519

###

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Ministarstvo finansija cilja korupcionaške mreže povezane sa transnacionalnim organizovanim kriminalom

8 decembar 2021.

Označena lica u okviru Globalnog Magnitski zakona ciljaju na vezu između javne korupcije i organizovanog kriminala

VAŠINGTON — Danas je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD označila 16 pojedinaca i 24 pravna subjekta u nekoliko zemalja u Evropi i zapadnoj hemisferi. Današnje mere su preduzete u skladu sa Izvršnom naredbom (E.O.) 13818 koja se nadovezuje na, i sprovodi Globalni Magnitski zakon o odgovornosti za ljudska prava i usmerene su na počinioce korupcije i ozbiljne zloupotrebe ljudskih prava.

„Transnacionalni organizovani kriminal i korupcija često idu ruku pod ruku sa masovnim destabilizujućim posledicama po vladavinu prava i demokratsko upravljanje“, rekla je direktorka Kancelarije za kontrolu strane imovine Andrea M. Gacki. „Ministarstvo finansija će nastaviti da agresivno razbija veze između transnacionalnih kriminalnih organizacija i korupcionaških aktivnosti, posebno od strane onih koji su na funkciji od javnog poverenja.

Ova označenja prate prethodne mere ove nedelje usmerene na korupciju u Demokratskoj Republici Kongo i osobe koje doprinose represiji i podrivanju demokratije širom sveta.

ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA

Strategija Sjedinjenih Američkih  Država za borbu protiv korupcije, objavljena 6. decembra, naglašava važnost rešavanja veze između korupcije, kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti kao prioriteta nacionalne bezbednosti. Organizovani kriminal i korupcija su često povezani — organizovane kriminalne grupe destabilizuju civilno društvo i dogovaraju se sa javnim zvaničnicima kako bi se izolovale od krivičnog gonjenja. Korupcija narušava poverenje u demokratske institucije, posebno tamo gde kriminalne grupe imaju koristi od saradnje sa javnim zvaničnicima i kada je nezakonitim akterima dozvoljeno da rade nekažnjeno. Organizovani kriminal često dostiže transnacionalni domet, gde kriminalne grupe deluju preko granica, podrivaju integritet međunarodnog finansijskog sistema i komplikuju napore organa za sprovođenje zakona.

TRANSNACIONALNI ORGANIZOVANI KRIMINAL NA SEVERU KOSOVA: ZVONKO VESELINOVIĆ I NJEGOVA ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA

Zvonko Veselinović vođa organizovane kriminalne grupe (OKG) Zvonka Veselinovića, jedna je od najozloglašenijih korumpiranih ličnosti na Kosovu.                  OKG Veselinovića je uključena u šemu podmićivanja širokih razmera sa kosovskim i srpskim bezbednosnim zvaničnicima koji omogućavaju grupi ilegalnu trgovinu robom, novcem, narkoticima i oružjem između Kosova i Srbije. Grupa je takođe bila u dosluhu sa različitim političarima u nekoliko dogovora na obostranu korist, uključujući i podmićivanje kosovskih bezbednosnih zvaničnika početkom 2019. godine kako bi se omogućile njihove operacije krijumčarenja između Srbije i Kosova i potkupljivanje kosovskih zvaničnika granične bezbednosti krajem 2017. godine kako bi se omogućio bezbedan prolaz krijumčarima. Od kraja 2017, Veselinović i njegov brat Žarko Jovan Veselinović (Žarko) imali su dogovore sa političarima da pomognu pobedu na izborima njihove partije, obezbede političke pobede njihovih kandidata i finansiraju kandidate sa velikim sumama novca. Zauzvrat, ti političari bi omogućili braći kontrolu nad određenim oblastima za njihovo poslovanje, kao i gde mogu da se bave svojim nelegalnim aktivnostima bez mešanja srpskih vlasti, a takođe bi pružali i poslovne tajne kako bi podržali poslovna ulaganja braće. Političari bi takođe nagradili braću Veselinović radeći na tome da im daju najbolje infrastrukturne ugovore. Od kraja 2017, Veselinović i Žarko su davali donacije da bi oprali novac stečen u kriminalnim aktivnostima. Žarko je bio jedan od vođa u Veselinovićevoj organizovanoj kriminalnoj organizaciji, učestvujući zajedno sa bratom i ostalima u aktivnostima krijumčarenja, nasilnih zastrašivanja drugih kompanija, u njihovim građevinskim i infrastrukturnim projektima, kao i u projektima razvoja telekomunikacija. Osim toga, Veselinović i njegova grupa optuženi su za navodnu umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića, lidera partije Sloboda, demokratija pravda u januaru 2018. godine.  Veselinović i njegovi saradnici u kriminalnoj grupi, Milan Rajko Radojčić (Radojčić)Željko Bojić (Bojić) i Marko Rosić (Rosić), svi imenovani su u optužnici za ubistvo, a svako od njih je u atentatu odigrao svoju ulogu za kriminalnu grupu.

VeselinovićŽarkoRadojčić su označeni na osnovu Izvršne naredbe 13818 da su stranci koju su ili su bili lideri ili zvaničnici entiteta, uključujući i neki vladin entitet, koji je bio umešan, ili čiji članovi su bili umešani, u korupciju, uključujući i otuđivanje državne imovine, eksproprijaciju privatne imovine za ličnu korist, korupciju u vezi sa državnim ugovorima ili eksploatacijom prirodnih resursa, ili mito u vezi sa njihovim poslovima.

Bojić je osnovu Izvršne naredbe 13818 označen kao osoba koja je materijalno pomagala, sponzorisala ili obezbeđivala finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku, ili robu ili usluge za Veselinovića:

OFAC je označio devet osoba kao saradnike Veselinovića koji su radili za njega ili u njegovo ime:

 • Rosić
 • Andrija Željko Bojić
 • Srđan Milivoje Vulović
 • Milan Mihajlović 
 • Miljan Radisavljević (Miljan)
 • Miljojko Radisavljević (Miljojko)
 • Radovan Radić (Radić)
 • Siniša Nedeljković (Nedeljković)
 • i Radule Stević  (Stević).

OFAC je shodno Izvršnoj naredbi 13818 označio četiri firme u vlasništvu ili pod kontrolom Veselinovića:

 • Inkop DOO Ćuprija (Inkop),  sa sedištem u Srbiji;
 • Čivija Komerc, sa sedištem u Srbiji ;
 • S.Z.T.R.  Prizma B.I. sa sedištem na Kosovu;
 • Ferari preduzeće za usluge i promet polovnim vozilima SH.A., sa sedištem na Kosovu.

OFAC je shodno Izvršnoj naredbi 13818 označio tri firme u vlasništvu ili pod kontrolom firme Inkop:

 • Betonjerka D.O.O Aleksinac,   sa sedištem u Srbiji
 • Dolly Bell DOO Beograd – Novi Beograd, sa sedištem u Srbiji
 • Novi Pazar-Put D.O.O. Novi Pazar, sa sedištem u Srbiji.

OFAC je shodno  Izvršnoj naredbi 13818 označio dve firme u Evropi u vlasništvu ili pode kontrolom Žarka:

 • Žarko Veselinović B.I., S.T.R. Kristal, sa sedištem na Kosovu
 • Nautika centar D.O.O., sa sedištem u Hrvatskoj

OFAC je shodno  Izvršnoj naredbi 13818 označio tri firme u Evropi u vlasništvu ili pod kontrolom Stevića:

 • D.O.O Rad 028 Zvečan, sa sedištem u Srbiji
 • Radule Stević B.I., P.T.P. Rad, sa sedištem na Kosovu
 • Rad D.O.O., sa sedištem na Kosovu

OFAC je shodno  Izvršnoj naredbi 13818 označio sedam firmi u Evropi u vlasništvu ili pod kontrolom Nedeljkovića:

 • Markom Metal Commerce DOO Zvečan, sa sedištem u Srbiji
 • Metal-Robna kuća , sa sedištem u Srbiji
 • Siniša Nedeljković B.I., P.T.P. Metal, sa sedištem na Kosovu
 • P.P. Robna kuća Metal B.I., sa sedištem na Kosovu
 • Farma Izvor B.I., sa sedištem na Kosovu
 • Robna kuća Metal D.O.O., sa sedištem na Kosovu
 • Siniša Nedeljković I.B., sa sedištem na Kosovu

OFAC je shodno  Izvršnoj naredbi 13818 označio dve firme u Evropi u vlasništvu ili pod kontrolom Miljana:

 • DOO MM Kom Inter Blue Donji Jasenovik, sa sedištem u Srbiji
 • P.P. Babudovac B.I  sa sedištem na Kosovu

OFAC je takođe shodno Izvršnoj naredbi 13818 označio tri firme u Evropi u vlasništvu ili pod kontrolom drugih članova ove organizovane grupe:

 • DOO Babudovac Brnjak,  sa sedištem u Srbiji čiji je vlasnik ili ju je kontrolisao Miljojko
 • Garac Inženjering OOD, sa sedištem u Bugarskoj čiji je vlasnik ili ju je kontrolisao Radojčić
 • Radovan Radić B.I., P.P. EU RR  Gradnja sa sedištem na  Kosovu čiji je vlasnik ili je kontrolisao Radić.

ORGANIZOVANI KRIMINAL U EL SALVADORU: OSIRIS LUNA MEZA, KARLOS AMILKAR MAROKIN ČIKA i ALMA janira MEZA OLIVARES

Istraga o zvaničnicima  Vlade El Salvadora i zatvorenim vođama bandi, kao što je Mara Salvatruča 13 (MS-13) koju je označilo Ministarstvo finansija, otkrila je tajne pregovore između vladinih zvaničnika i kriminalne organizacije.
MS-13 je označen 11. oktobra 2012. godine prema Izvršnoj naredbi 13581 zbog umešanosti u ozbiljne transnacionalne kriminalne aktivnosti, uključujući trgovinu drogom, kidnapovanja, krijumčarenje ljudi, seksualnu trgovinu, ubistva, atentate, reketiranje, ucene, iznude i imigraciona dela. Osiris Luna Meza (Luna) i Karlos  Amilkar Marokin Čika (Marokin) predvodili su,  pomagali i organizovali brojne tajne sastanke koji su uključivali zatvorene vođe bandi, na kojima je poznatim članovima bande bilo dozvoljeno da uđu u zatvorske objekte i sastanu se sa višim rukovodstvom bande. Ovi sastanci su bili deo napora vlade El Salvadora da pregovara o tajnom primirju sa vođstvom bandi.

U 2020. godini, administracija predsednika Salvadora Najiba Bukelea (Bukele) je obezbedila finansijske podsticaje salvadorskim bandama MS-13 i bandi 18. ulice (Bario 18) kako bi osigurala da incidenti nasilja bandi i broj potvrđenih ubistava ostanu mali. Tokom ovih pregovora sa Lunom Marokinom, vođstvo bande je takođe pristalo da pruži političku podršku političkoj stranci „Nove ideje“ (Nuevas Ideas) na predstojećim izborima. Nove ideje je predsednikova politička stranka koja je osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima 2021. godine.  Bukeleovu administraciju su u takvim transakcijama predstavljali Luna,                                       šef salvadorskog kazneno-popravnog sistema i zamenik ministra pravde i javne bezbednosti i Marokin, predsedavajući Jedinice za socijalnu rekonstrukciju zajednice. Pored finansijskih izdvajanja salvadorske vlade u 2020, bande su takođe dobile privilegije za vođstvo bandi zatvoreno u salvadorskim zatvorima, kao što je davanje mobilnih telefona i  obezbeđivanje prostitutki.

Usred pandemije COVID-19, Luna je takođe pregovarao o sporazumu sa vođama bandi iz MS-13 i Bario 18 za podršku bandi nacionalnom karantinu predsednika Bukelea u oblastima pod kontrolom bandi. Odvojeno, Luna je učestvovao u šemi za krađu i preprodaju osnovne robe kupljene od strane vlade koja je prvobitno bila namenjena za ublažavanje pandemije COVID-19. Ova roba je prenošena privatnim kompanijama, a zatim preprodavana na privatnom tržištu ili ponovo vladi. Lunova majka, Alma Janiro Meza Olivares (Meza), bila je pregovarač u nekim od ovih transakcija. Pored toga, Luna Meza razvili su šemu za proneveru miliona dolara iz komesarskog zatvorskog sistema El Salvadora. Takođe su stvorili lažna radna mesta u zatvorskom sistemu, u kojima bi navodni „zaposleni“ primali mesečne plate i vraćali većinu zarade Luni i Mezi.

Luna i Marokin su označeni na osnovu Izvršne naredbe 13818 da su strana lica koja su sadašnji ili bivši vladini službenici, ili lica koja postupaju za ili u ime takvog službenika, a koja su odgovorna ili saučesnici u korupciji, ili su direktno ili indirektno umešani, u korupciju, uključujući i otuđivanje državne imovine, eksproprijaciju privatne imovine za ličnu korist, korupciju u vezi sa državnim ugovorima ili eksploatacijom prirodnih resursa, ili mito u vezi sa svojim poslovima.

Meza  je označen na osnovu Izvršne naredbe 13818 jer je materijalno pomogao, sponzorisao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku, ili robe ili usluge u ime  ili kao podrška Luni.

IMPLIKACIJE SANKCIJA

Kao rezultat današnjih mera, sva imovina i interesi u imovini gore navedenih lica koja se nalaze u Sjedinjenim Američkim  Državama ili u posedu ili kontroli američkih osoba su blokirani i moraju biti prijavljeni OFAC-u. Pored toga, blokirani su i svi pravni subjekti koji su direktno ili indirektno u vlasništvu 50 posto ili više od strane jednog ili više blokiranog lica. Osim ako nisu ovlašćene opštom ili posebnom licencom izdatom od strane OFAC-a, ili su na drugi način izuzete, sve transakcije američkih lica ili unutar (ili u tranzitu) Sjedinjenih Američkih Država koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini naznačenih ili na drugi način blokiranih lica su zabranjene. Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, ili u korist bilo kojeg blokiranog lica ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo kojeg takvog lica.

GLOBALNI MAGNITSKI ZAKON

Nadovezujući se na Globalni Magnitski zakon o odgovornosti za ljudska prava,  Izvršna naredba 13818 izdata je 20. decembra 2017. godine u znak priznanja da je rasprostranjenost kršenja ljudskih prava i korupcije čiji izvor je u celini ili u značajnom delu izvan Sjedinjenih Američkih Država, dostigla takav obim i ozbiljnost da ugrožava stabilnost međunarodnih političkih i ekonomskih  sistema. Zloupotreba ljudskih prava i korupcija podrivaju vrednosti koje čine suštinsku osnovu stabilnih, sigurnih i funkcionalnih društava; imaju razorne uticaje na pojedince; oslabljuju demokratske institucije; degradiraju vladavinu prava; održavaju nasilne sukobe; olakšavaju aktivnosti opasnih lica; i podrivaju ekonomska tržišta. Sjedinjene Američke Države nastoje da nametnu i ostave opipljive i značajne posledice onima koji ozbiljno krše ljudska prava ili se bave korupcijom, kao i da zaštiti finansijski sistem Sjedinjenih Američkih Država od zloupotreba  tih istih osoba.

Kliknite ovde kako biste videli više informacija o današnjim označenjima.

###

Označenja na osnovu Globalnog Magnitski zakona

Datum objavljivanja 8 decembar 2021.

AŽURIRANi spisak POSEBNO OZNAČENIH DRŽAVLJANA

Sledeći pojedinci su dodati na spisak posebno označenih državljana i blokiranih pravnih subjekata Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC SDN spisak):   

BOJIĆ, Andrija Željko, Kosovo; Datum rođenja: 2. mart 1993; Pol: muški (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

BOJIĆ, Željko (takođe poznat kao BOJIĆ, Željko Radoslav),Ul. Lole Ribara br.  L3/10/2, Severna Mitrovica, Kosovo; Datum rođenja: 16. jul 1969; Mesto rođenja: Mitrovica, Kosovo; Državljanstvo: Kosovo; Pol: muški; Broj pasoša P00608659 (Kosovo) ističe 19. marta 2025 (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

LUNA MEZA, Osiris (takođe poznat kao LUNA, Osiris), San Salvador, El Salvador; Datum rođenja: 8. februar 1989; Mesto rođenja: San Salvador, El Salvador; Državljanstvo: El Salvador; Pol: muški; Broj pasoša: A04056212 (El Salvador) ističe 11. avgusta 2020; Broj lične karte 040562123 (El Salvador) (pojedinac) [GLOMAG].

MARROQUIN CHICA, Carlos Amilcar, Mejicanos, El Salvador; Datum rođenja: maj 1986; Mesto rođenja: San Salvador, El Salvador; Državljanstvo: El Salvador; Pol: muški; Broj pasoša: B03539817 (El Salvador) ističe 19. septembra 2024; Broj lične karte 035398179 (El Salvador) (pojedinac) [GLOMAG].

MEZA OLIVARES, Alma Yanira, San Salvador, El Salvador; Datum rođenja: 15. jul 1963; Mesto rođenja: San Salvador, El Salvador; Državljanstvo: El Salvador; Pol: ženski; Broj pasoša: A01497316 (El Salvador) ističe  10. decembra 2019; Broj lične karte 014973168 (El Salvador) (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa:  LUNA MEZA, Osiris).

MIHAJLOVIĆ, Milan, selo Sušica, Kosovo; Datum rođenja: 27. april 1983; Mesto rođenja: Niš, Republika Srbija; Državljanstvo: Srbija; Pol: muški; JMBG 2704983730021 (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

NEDELJKOVIĆ, Siniša (takođe poznat kao „Siniša METAL“; takođe poznat kao „NEDELJKOVIĆ, Siniš“; takođe poznat kao  „NEDELJKOVIC, Siniša Stevan“), Ul. Kralja Petra, Zvečan, Kosovo; Datum rođenja: 26. mart 1970;  Mesto rođenja: Zvečan, Kosovo; Državljanstvo: Kosovo; Alternativno državljanstvo: Srbija; Pol: muški; Lični broj 1501722452 (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa:  VESELINOVIĆ, Zvonko).

RADIĆ, Radovan, Kosovo; Datum rođenja: 19. oktobar 1981; Državljanstvo: Srbija; Pol: muški; Broj lične karte 005221713 (Srbija)  ističe 25. marta  2024 (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

RADISAVLJEVIĆ, Miljan, Donji Jasenovik, Zubin Potok, Kosovo; Datum rođenja: decembar 1972; Mesto rođenja: selo Babudovica, Zubin Potok, Kosovo; Državljanstvo: Srbija; Pol: muški; Lični broj 1502104612 (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

RADISAVLJEVIĆ, Miljojko (takođe poznat kao „RADISAVLJEVIĆ, Milojko“), Donji Jasenovik, Zubin Potok, Kosovo; Datum rođenja: 23. april 1978; Mesto rođenja: selo Babudovica, Zubin Potok, Kosovo; Državljanstvo: Srbija; Pol: muški; (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

RADOJČIĆ, Milan Rajko (takođe poznat kao „RADOIČIĆ, Milan“ ili kao „RADOJIČIĆ, Milan“), Srbija; Ul. Lole Ribara br. 58/7, Mitrovica, Kosovo; Datum rođenja: 21. februar 1978; Mesto rođenja: Đakovica, Kosovo; Državljanstvo: Kosovo; Pol: muški; Br. vozačke dozvole 20177871 (Kosovo); Lični broj 1174669941 (pojedinac) [GLOMAG]. ROŠIĆ, Marko, Kosovo; Datum rođenja: 28. jun 1993; Mesto rođenja: Mitrovica, Kosovo; Pol: muški; (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

STEVIĆ, Radule (takođe poznat kao „STEVIĆ, Rade“), Ul. Kralja Petra, Zvečan, Kosovo; Datum rođenja: 2. jun 1970; Mesto rođenja: Leposavić, Kosovo;  Državljanstvo: Srbija; Pol: muški; Lični broj 1501796081 (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

VESELINOVIĆ, Žarko Jovan (takođe poznat kao „VESELINOVIĆ, Žarko“), Ul. Kralja Petra, Mitrovica, Kosovo; Datum rođenja: 23. februar 1985; Mesto rođenja: Selo Doljane, Zvečan, Kosovo; Državljanstvo: Srbija; alternativno državljanstvo: Kosovo; Pol: muški; broj vozačke dozvole 2806 (Srbija); Lični broj 1502145386 (pojedinac) [GLOMAG].

VESELINOVIĆ, Zvonko, Ul. Kralja Petra, Mitrovica, Kosovo; Datum rođenja:  30. decembar 1980; Mesto rođenja: selo Doljane, Zvečan, Kosovo;  Državljanstvo: Kosovo; alternativno državljanstvo: Srbija; Pol: muški (pojedinac) [GLOMAG].

VULOVIĆ, Srđan Milivoje, Kosovo; Datum rođenja: 3. decembar 1975; Mesto rođenja: Ostraće, Opština Leposavić, Kosovo; Državljanstvo: Kosovo; Pol: muški (pojedinac) [GLOMAG] (Povezan sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

Sledeći pravni subjekti su dodati na spisak posebno označenih državljana i blokiranih pravnih subjekata Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC SDN spisak): 

BETONJERKA D.O.O ALEKSINAC (takođe poznato kao PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONSKIH STUBOVA, TRAFO-STANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA BETONJERKA DOO ALEKSINAC), Autoput bb, Aleksinac 18220, Srbija; Datum osnivanja: 28. februar 1992; Vrsta delatnosti: Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa; PIB: 100302988 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: INKOP DOO ĆUPRIJA).

ČIVIJA KOMERC (takođe poznato kao SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ČIVIJA KOMERC ZVONKO VESELINOVIĆ PREDUZETNIK ŠABAC), Mačvanska 65, Šabac 15000, Srbija; Datum osnivanja: 22. mart 2000; Vrsta delatnosti: Prodaja delova i pribora  za motorna vozila; PIB: 100081430 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

DOLLY BELL DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD (takođe poznato kao „DOLLY BELL“), Partizanske avijacije 4/III, Beograd 11000, Srbija; Datum osnivanja: 12. maj 2015; PIB: 108981819 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: INKOP DOO ĆUPRIJA).

DOO BABUDOVAC BRNJAK (takođe poznato kao DOO BABUDOVAC PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, BRNJAK), Brnjak bb, Srpska Crnja, Srbija; Datum osnivanja: 22. decembar 2005; PIB: 104219987 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: RADISAVLJEVIĆ, Miljojko).

DOO MM KOM INTER BLUE DONJI JASENOVIK (takođe poznato kao PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE MM KOM INTER BLUE DOO DONJI JASENOVIK), Donji Jasenovik 38228, Srbija; Datum osnivanja: 8. mart 2013;  Vrsta delatnosti: Prodaja delova i opreme za motorna vozila; PIB: 107969124 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: RADISAVLJEVIĆ, Miljan).

DOO RAD 028 ZVEČAN (takođe poznato kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RAD 028 ZVEČAN), Prote Stojana 4/2, Zvečan, Srbija; Datum osnivanja: 20. jun 2014; Vrsta delatnosti: Izgradnja drugih objekata niskogradnje; PIB: 108374390 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: STEVIĆ, Radule).

FARMA IZVOR B.I., Izvor, Kosovo; Datum osnivanja: 29. maj 2015; Vrsta delatnosti: Gajenje jabučastog i koštičavog voća; Matični broj 71168433 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

FERARI PREDUZEĆE ZA USLUGE I PROMET POLOVNIM VOZILIMA SH.A., 40000 Mitrovica, Kosovo; Datum osnivanja: 20. avgust 2002;  Vrsta delatnosti: Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;  Matični broj 80673094 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

GARAC INŽENJERING OOD, Cara osloboditelja, 168, Ćustendill 2500, Bugarska; Datum osnivanja: 4. decembar 2014; PIB:  BG203318394 (Bugarska) [GLOMAG] (Povezano sa: RADOJČIĆ, Milan Rajko).

INKOP DOO ĆUPRIJA ( takođe poznato kao GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE INKOP DOO ĆUPRIJA i  kao „INKOP“), Karađorđeva 6, Ćuprija 35230, Srbija;  Datum osnivanja 12. maj 1992;  Vrsta delatnosti: Izgradnja puteva i železnica;  PIB: 100245351 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

MARKOM METAL COMMERCE DOO ZVEČAN (takođe poznato kao MARKOM METAL COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, GRABOVAC), Grabovac 37240, Srbija;  Datum osnivanja: 23. jun  2008; PIB: 105767318 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

METAL-ROBNA KUĆA (takođe poznato kao  METAL-ROBNA KUĆA ZVEČAN), Kosovskih junaka bb, Zvečan 38227, Srbija; Datum osnivanja: 2005; Vrsta delatnosti: Veleprodaja građevinskog materijala,  alata, opreme i materijala za vodovod i grejanje; Matični broj 20110708 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

NAUTIKA CENTAR D.O.O. (takođe poznato kao  NAUTIKA CENTAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA DJELATNOST MARINA, TRGOVINU I USLUGE), Zdravka Kučića 43, Rijeka 51000,Hrvatska; Datum osnivanja:1. januar  2000; PIB: HR12533377925 (Hrvatska) [GLOMAG] (Povezano sa: VESELINOVIĆ, Žarko Jovan).

NOVI PAZAR – PUT D.O.O. NOVI PAZAR (takođe poznato kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI PAZAR – PUT NOVI PAZAR), Šabana Koče 67, Novi Pazar 36300, Srbija; Datum osnivanja: 20. april 2004;  Vrsta delatnosti: Izgradnja puteva i železnica; PIB: 100744723 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: INKOP DOO ĆUPRIJA).

P.P. BABUDOVAC B.I. (takođe poznato kao  P.P. BABUDOVAC), 40650  Donji Jasenovik, Kosovo; Datum osnivanja: 5. februar 2004; Vrsta delatnosti: Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;  PIB 600570825 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: RADISAVLJEVIĆ, Miljan).

P.P.ROBNA KUĆA METAL B.I., Ul. Kralja Petra I br. 90, Zvečan, Kosovo; Datum osnivanja: 29. avgust 2013; Vrsta delatnosti: Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;  Matični broj 70985691 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

RAD D.O.O., Ul. Kralja Petra I bb, Zvečan 43000, Kosovo; Datum osnivanja: 1. februar 2018; Vrsta delatnosti: Izgradnja objekata; Matični broj 810091687 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: STEVIĆ, Radule).

RADOVAN RADIĆ B.I., P.P. EU RR GRADNJA, Zupče 40650, Kosovo; Datum osnivanja: 13. februar 2014; Vrsta delatnosti: Izgradnja drugih objekata niskogradnje; PIB: 601071814 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: RADIĆ, Radovan).

RADULE STEVIĆ B.I., P.T.P. RAD, Ul. Prote  Stojana, Zvečan 38227, Kosovo; Datum osnivanja: 4. april 2013; Vrsta delatnosti: Izgradnja objekata; PIB 600953708 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: STEVIĆ, Radule).

ROBNA KUĆA METAL D.O.O., Ul. Kralja Petra I br. 90, Zvečan 38227, Kosovo; Datum osnivanja: 21. avgust 2017; Vrsta delatnosti: Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;  Matični broj 810051061 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

S.Z.T.R. PRIZMA B.I. (takođe poznato kao SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA PRIZMA), 40000 Mitrovica, Kosovo; Datum osnivanja: 10. decembar 2001; Vrsta delatnosti: Izgradnja drugih objekata niskogradnje; Matični broj 80581564 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: VESELINOVIĆ, Zvonko).

SINIŠA NEDELJKOVIĆ B.I., P.T.P. METAL,  Ul. Kralja Petra I br.90, Zvečan 38227, Kosovo; Osnovano dana: 9. avgusta 2001; Vrsta delatnosti: Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; PIB: 600351845 (Srbija) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

SINIŠA NEDELJKOVIĆ I.B., Glavna ulica bb, Štrpce 73000, Kosovo; Datum osnivanja: 3. septembar 2015; Vrsta delatnosti: Restorani i delatnosti pripremanja i dostavljanja hrane; PIB: 601337753 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: NEDELJKOVIĆ, Siniša).

ŽARKO VESELINOVIĆ B.I., S.T.R.  KRISTAL (takođe poznato kao ŽARKO VESELINOVIĆ B.I.), Ul. Kralja Petra I, Mitrovica,40000 Kosovo, Osnovano dana: 21. februara 2005, Matični broj 70234903 (Kosovo) [GLOMAG] (Povezano sa: VESELINOVIĆ, Žarko Jovan).

Link sa saopštenjem  za medije

Ministarstvo finansija cilja korupcionaške mreže povezane sa transnacionalnim organizovanim kriminalom.