Izjava šefova misije Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država

Izjava šefova misije Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, 25 januar, 2021

Dana 25.januara, ambasadori Kvinte su se sastali sa predsedavajućom Centralne izborne komisije (CIK) kako bi izrazili stalnu posvećenost slobodnim, poštenim, sigurnim i mirnim izborima 14. februara i informisali o planovima za nadgledanje izbora. Iako je pandemija stvorila dodatne izazove, uvereni smo u sposobnost CIK-a da nadgleda izbore. Nastavljamo da pozivamo kosovske vlasti da sprovedu preporuke date u izveštaju Izborne misije Evropske unije o izborima 6. oktobra 2019.

Naglasili smo da CIK mora da osigura da izborni proces bude transparentan i bez političkog uplitanja. Predizborne procedure, uključujući potvrdjivanje kandidata, još uvek su u toku. U ovom trenutku verujemo da narod Kosova zaslužuje pribranost i zrelost sa svih strana. Važno je da se zakonske odluke poštuju i da se putevi žalbe slede bez uplitanja. Pozivamo sve da se uzdrže od zapaljivih i špekulativnih ličnih napada.

Ohrabrujemo sve stranke i kandidate da se uključe u poštenu trku širom Kosova, poštujući mere Kovida-19 tokom kampanje. Dok vagaju svoj izbor, stanovnici Kosova zaslužuju da od svojih političara čuju detaljne predloge politika, uz argumente iznete u duhu informisane rasprave.

Da bi se osigurali uspešni izbori, na građanima Kosova je takođe da izađu na izbore i da to urade na siguran način, takođe prateći sve mere Kovida-19. Naše vlade su posvećene nastavku naše podrške naporima za izgradnju sigurnog, prosperitetnog, demokratskog Kosova za sve građane i bliskoj saradnji sa bilo kojom vladom koja je formirana putem slobodnih izbora u skladu sa Ustavom.