Izjava šefova misija Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske Unije

Izjava šefova misija Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske Unije, 25 mart, 2022

Šefovi misija Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije pomno prate planirane demonstracije danas i izražavaju zabrinutost zbog rizika od eskalacije ili nasilja. Građani imaju pravo na mirno okupljanje, kao i odgovornost da obezbede da takva okupljanja budu mirna i da ne postanu nasilna. Među našim zajedničkim demokratskim vrednostima su pravo na mirno okupljanje i da se naš glas čuje, prava koja su organi za sprovođenje zakona odgovorni da štite. Organi za sprovođenje zakona imaju obavezu da čuvaju javni red i to treba da čine bez kršenja demokratskih principa slobode govora i okupljanja. Kvinta i EU takođe ponovo pozivaju Kosovo i Srbiju da deluju uzdržano i da se uzdrže od bilo kakve retorike ili postupaka koji bi mogli da povećaju tenzije.