Izjava povodom izveštaja o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore

Državni sekretarijat SAD-a je preispitao detaljnu demarkaciju granične linije Kosova i Crne Gore koju je pripremila Državna komisija Kosova za demarkaciju i održavanje državne granice.  Shvatamo da  je osnov nastojanja Komisije za demarkaciju Ustav Jugoslavije iz 1974. god. koji je uredio kosovsku granicu na osnovu administrativnih granica opština koje su bile podeljene u katastarska područja.  Ovaj osnov razgraničenja je takođe korišćen u Sveobuhvatnom  predlogu za rešenje statusa Kosova  iz 2007.  specijalnog izaslanika UN-a za Kosovo Martija Ahtisaarija i u Ustavu Republike Kosovo iz 2008.

Nakon pregleda mapa iz 1940-tih,  uključujući one koje je koristila komisija za demarkaciju granice, Državni sekretarijat je utvrdio da se nedavno izvršena demarkacija granice poklapa sa onom definisanom Ustavom iz 1974.  Prikazane granice od 2008. detaljno se poklapaju sa predloženom granicom 2015.  Ističemo da je zaključenje sporazuma o demarkaciju granice uslov Evropske unije za liberalizaciju viznog režima i predstavlja važan korak na putu Kosova ka evropskim integracijama.