Izjava Clanice Kvinta o Brezovici, 30. oktobar 2015

Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Nemačke, i Francuske žele da izraze snažnu podršku Razvojnom projektu odmarališta Brezovica na Kosovu.  Sveobuhvatni i transparentni postupak raspisivanja tendera je obavljen u potpunoj saglasnosti sa zakonima Kosova, i uključio je i najbolje međunarodne prakse javno-privatnog partnerstva. Uspešan projekat Brezovice će stvoriti turističku destinaciju svetske klase i stvoriće veoma neophodne ekonomske i prilike za zapošljavanje, posebno za kosovske Srbe koji žive na tom prostoru.