Izjava Američke Ambasade u Prištini

Izjava Američke Ambasade u Prištini, 17 marta 2017.

Sjedinjene Američke Države podržavaju donošenje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji će onemogućiti politički povezanim kriminalcima da izađu iz pritvora, iz neozbiljnih razloga. Međutim, mi se oštro suprostavljamo predloženom amandmanu tom zakonu koji predviđa da svaki zatvorenik koji odsluži 24 časa u pritvoru, da se računa kao 36 odleženih časova. Amanadman u sadašnjem obliku, omogućiće SVAKOM trenutno osuđenom kriminalcu koji odslužuje kaznu, da mu se kazna smanji za jednu trećinu. To takođe znači da političko telo – Skupština – proglašava svaku nezavisnu sudsku odluku koja predviđa zatvorsku kaznu pogrešno, i da će svaka zatvorska kazna u buduće biti manja od onoga što sudija odluči. Sa usvajanjem ovog amandmana, na primer, osoba koja nakon što je ubola svoju verenicu 76 puta nožem, osuđena na 23 godine zatvora zbog ubistva, odslužiće samo 15 godina. Ovaj amandman slabi princip pravne izvesnosti i nezavisnost pravosuđa. Pozivamo Skupštinu da odbije taj napor koji slabi vladavinu zakona, i da se kreće prema zakonima koji bi je ojačali. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene jačanju vladavine zakona na Kosovu, i zajedničkim naporu u tom smeru.