Izjava Američke ambasade povodom sporazuma Kosova sa ENTSO-e

Izjava Američke ambasade povodom sporazuma Kosova sa ENTSO-e

Američka ambasada čestita Kosovu na postizanju sporazuma sa Evropskom mrežom operatera za prenos električne energije (ENTSO-e) i članovima Regionalne grupe kontinentalne Evrope o uslovima za priključenje na evropsku električnu mrežu. Odobrenje ovog sporazuma dovodi do ostvarenja projekta započetog 2013. godine kako bi se povećala energetska sigurnost u regionu. Sjedinjene Države su ohrabrile aktere da pronađu kreativna i održiva rešenja za podsticanje dalje ekonomske integracije. Radujemo se što ćemo nastaviti da sarađujemo sa Kosovom i mnogim njegovim partnerima dok sprovodi ovu odluku i dalje se integriše u evropsku zajednicu.