Izjava Američke ambasade povodom odluke Centralne izborne komisije

Izjava Američke ambasade povodom odluke Centralne izborne komisije, 22.septembar 2017.

Današnja odluka Centralne izborne komisije (CIK) sprovodi naloge Vrhovnog suda o ponovnom potvrđivanju kandidata koji su ranije bili diskfalifikovani na osnovu Zakona o izborima. Mi razumemo odluku  CIK-a  da vrati svih 89 diskvalifikovanih kandidata kao odgovor na zaključak suda.

Ipak, žalimo što je rezultat te odluke da se uzoran posao Centralne izborne komisije (CIK) i panela Izborne komisije za molbe i žalbe (IKMŽ) poništi kako bi sproveli  zabranu po  Zakona o izborima za kandidate koji su osuđeni za krivično delo. Nastavljamo da podržavamo duh i nameru te odredbe Zakona o izborima. Pozivamo relevantne državne institucije da isprave bilo kakvu pravnu dvosmislenost u ovoj odredbi pre sledećeg izbornog kruga na Kosovu. Verujemo da birači traže kandidate bez mrlje kriminala.