Izjava ambasadora sjedinjenih američkih država u republici kosovo, Džefrija m. Hovenijera

Izjava ambasadora sjedinjenih američkih država u republici kosovo, Džefrija m. Hovenijera, 3. februar 2024.

Za hitno objavljivanje

Vlada Sjedinjenih Američkih Država je duboko zabrinuta zbog nedavnih postupaka vlasti Vlade Kosova koje imaju direktne i negativne posledice na srpsku zajednicu i pripadnike drugih manjinskih zajednica na Kosovu. Ove akcije nepotrebno podižu etničke tenzije i kao posledicu ograničavaju mogućnosti Sjedinjenih Američkih Država da budu efikasan zagovornik Kosova u međunarodnoj areni.

Te akcije uključuju operacije koje je Policija Kosova sprovela protekle nedelje po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova u kancelarijama institucija kojima upravlja Srbija u Dragašu, Peći, Istoku i Klini  kao i u NVO-u Centar za mir i toleranciju u Prištini. Zabrinuti smo i zbog današnje akcije Policije Kosova koja je zaplenila srpski dinar i vozilo koje ga  je prevozilo radi raspodele socijalnih davanja iz Srbije. Očekujemo od vlasti Kosova da osiguraju da pojedinci kojima su ove isplate socijalne pomoći namenjene dobiju ih bez odlaganja. Odgovornost Vlade Kosova je da promoviše viziju iznetu pri svom osnivanju i sadržanu u njenoj Deklaraciji o nezavisnosti i Ustavu: jedna potpuno multietnička demokratija koja odgovara za dobrobit svih svojih građana. Pitanja u vezi sa strukturama koje podržava Srbija na Kosovu treba da se rešavaju kroz Dijalog koji vodi EU. Takođe ponavljamo naš zahtev da Kosovo odloži primenu dopunjene Uredbe Centralne banke Kosova o platnom prometu dok se ne uspostave zadovoljavajuće procedure u skladu sa evropskim standardima i dok stanovništvo ne bude dovoljno informisano o tome kako će se odvijati tranzicija njihovih beneficija.