Izjava ambasadora medijima nakon diskusije o A/ZSO na Kosovu u organizaciji ambasade

Izjava ambasadora medijima nakon diskusije o A/ZSO na Kosovu u organizaciji ambasade, 31. januara 2023.

Danas smo organizovali sastanak u Ambasadi SAD sa raznolikom grupom učesnika kako bismo razgovarali o Asocijaciji/Zajednici opština sa većinskim srpskom stanovništvom na Kosovu.

Inkluzivna demokratija zahteva razmenu ideja uz poštovanje. Organizovali smo ovu diskusiju sa različitim zainteresovanim stranama kako bismo čuli različite stavove o ovoj temi i kako bismo pronašli zajednički jezik sa ciljem da olakšamo i unapredimo obaveze Vlade Kosova da implementira A/ZSO.

Čuli smo iz prve ruke stavove učesnika o implementaciji A/ZSO-a i kako se to može postići na način koji obezbeđuje budućnost Kosova kao suverene, nezavisne, multietničke i demokratske zemlje. Ove perspektive su važne za unapređenje napretka Kosova na njegovom putu ka evropskim i evroatlantskim integracijama.

Učesnici su bili vladini zvaničnici, predstavnici građanskog društva, politički lideri, i članovi diplomatskog kora.

Naše partnerstvo sa Kosovom je postojano. Današnja diskusija je odraz našeg postojanog i dugogodišnjeg prijateljstva sa narodom Kosova.

Želeli smo da shvatimo stavove učesnika o A/ZSO: šta bi ona mogla da bude i kako može da bude od koristi građanima Kosova, ali takođe i o tome koja svojstva ne može ili ne bi trebalo da ima.

Naša diskusija je stoga bila usmerena na tri teme.

Prvo, kako A/ZSO može da funkcioniše u praksi?

  • Učesnici su pokrenuli niz tema, uključujući percepcije o mogućim odgovornostima i potencijalnim ograničenjima Asocijacije/Zajednice.

Drugo, kako Asocijacija/Zajednica može da funkcioniše u okviru kosovskog pravnog okvira?

  • Čuli smo stavove o Briselskom sporazumu i odluci Ustavnog suda iz 2015. godine.

Treće, kako Asocijacija/Zajednica može da doprinese ekonomskom razvoju i efikasnom pružanju vladinih usluga kosovskim Srbima i drugim manjinskim zajednicama?

  • Čuli smo stavove o tome kako Asocijacija/Zajednica može da pomogne u rešavanju problema i potreba koje su od suštinske važnosti za svaku zajednicu i o funkcijama za koje su odgovorne sve opštine na Kosovu, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i lokalni ekonomski razvoj.

Današnja diskusija odražava značaj koji Sjedinjene Američke Države i naši partneri pridaju na to da Kosovo implementira Asocijaciju/Zajednicu opština sa većinskim srpskim stanovništvom koja je u skladu i sa Ustavom Kosova i odlukom Ustavnog suda iz 2015.godine.

Iako je nekoliko američkih zvaničnika već iznelo ovaj stav, takođe želim da budem jasan o stavu Sjedinjenih Američkih Država. Ne podržavamo nijedan aranžman koji krši Ustav Kosova, koji nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz 2015. godine, ili koji bi ugrozio suverenitet, nezavisnost, multietnički karakter ili demokratske institucije Kosova. Strogo se protivimo stvaranju bilo kakvog entiteta koji liči na Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini.

Očekujemo da Kosovo ispuni svoje obaveze.  Tražimo od Vlade Kosova da pruži svoju viziju o A/ZSO za koju veruje da štiti budućnost Kosova kao suverene, nezavisne, multietničke, demokratske države i obezbeđuje manjinska prava u skladu sa Briselskim sporazumima i Ustavom Kosova. Ovo je kritično, važno i hitno. Spremni smo da pružimo ekspertizu i političku podršku kako bismo osigurali da to funkcioniše u najboljem interesu za sve stanovnike Kosova.

Današnja razmena mišljenja iznela je ideje zainteresovanih strana koje su ključne za obezbeđivanje da A/ZSO odgovara potrebama zajednica kojima treba da služi.

Članovi vlade sada imaju priliku da uzmu ono što je rečeno i uključe ove stavove u rad vlade na ovom važnom pitanju.

Nadamo se da će ova diskusija inspirisati obnovljenu posvećenost i osnažiti napore da se radi na  osnivanju A/ZSO, što smatramo ključnim dok Kosovo gradi svoju pravu budućnost kao suverena, multietnička, demokratska i nezavisna zemlja koja je u potpunosti integrisana u evropske i evroatlantske strukture. Sjedinjene Američke Države dele ovu viziju sa narodom Kosova i nastaviće da budu uz njega kao prijatelj i saveznik.