Izjava ambasadora Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država

Izjava ambasadora Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, 30. avgust 2019.

Predstojeći izbori su presudna prilika za građane Kosova da odluče o smeru u kom će zemlja ići. Građani Kosova zaslužuju obećanje o mirnoj i  prosperitetnoj budućnosti, a takva budućnost jedino može da se obezbedi izraženom voljom kosovskih građana na ovim izborima.

Mi predstavljamo nacije koje se duboko predane demokratskom i nezavisnom Kosovu. Svaka sugestija da naše vlade podržavaju određenu stranku ili kandidata na izborima je netačna. Kao i na prošlim izborima, udružićemo snage sa drugim lokalnim i međunarodnim telima kako bismo pomogli da se obezbedi slobodno i fer okruženje.

Kosovo ima potvrđene rezultate profesionalno vođenih i verodostojnih – iako ne savršenih izbora. Naše ambasade očekuju da će se ovi izbori poboljšati u odnosu na učinak prethodnih i da neće biti manipulacija i prevara koje su ometale biračka mesta 2010. godine (kao što je navedeno u izveštaju Izborne ekspertske misije Evropske unije 2010. godine) i zastrašivanja kandidata i birača kosovskih Srba kao u 2017. godini koji se ne svrstavaju uz Srpsku listu (kao što je navedeno u izveštaju Izborne posmatračke misije 2017. godine). Odbacujemo pritiske na birače, uključujući pretnje po pitanju zadržavanja radnih mesta, kupovinu glasova i obećavanje javnih funkcija. Odbacujemo bilo kakve napade na medije, bilo fizičke napade ili pozive na nasilje ili pokušaj da se mediji označe kao „lažne vesti“. Stojimo uz nezavisne medije i civilno društvo u njihovim ulogama da prate i pruže javno nadgledanje izbornog procesa.

Umesto toga, očekujemo da sve političke stranke i kandidati promovišu okruženje poštene izborne konkurencije na celom Kosovu. Ohrabrujemo građane da ukažu na zloupotrebe javnih sredstava ili resursa korišćenih u vođenju kampanja kao i na bilo kakve pokušaje zastrašivanja. Očekujemo da će kosovske vlasti preduzeti brze i odgovarajuće mere protiv bilo kakvih prestupa u celoj zemlji. Za demokratsku budućnost Kosova važno je da svi uključeni poštuju izborne zakone zemlje i da se  izbori održe kao što je planirano 6. oktobra.

Liderima stranaka i kandidatima poručujemo:

Nadamo se da ćete se u ovoj predizbornoj kampanji uključiti  u energičnu i  iskrenu javnu debatu o  mogućnostima i problemima sa kojima se Kosovo suočava.

Kao što su naše vlade nedavno primetile, izbori i formiranje nove vlade nude priliku za neodložno ponovno otpočinjanje razgovora sa Srbijom čiji je cilj postizanje sveobuhvatnog, politički stabilnog i pravno obavezujućeg sporazuma koji doprinosi stabilnosti u regionu. To je očigledno u interesu Kosova. Da bi postigla dogovor, sledećoj vladi Kosova biće potrebna fleksibilnost u pregovorima i sposobnost da jasno predoči pozitivnu viziju  budućeg odnosa zemlje sa Srbijom, ekonomske i bezbednosne koristi koje on može doneti Kosovu.

Nadamo se da će ova predizborna kampanja videti političare koji uključuju građane svih zajednica u energičnu i iskrenu javnu debatu o mogućnostima i izazovima sa kojima se zemlja susreće. Birači žele da njihovi lideri obezbede da mladi ljudi sa Kosova mogu da grade svoju budućnost ovde. Birači zaslužuju detaljne odgovore stranaka o tome kako će programi unaprediti obrazovni sistem da bi se diplomirani studenti bolje osposobili za zapošljavanje, obezbediti poslove, unaprediti razvoj privatnog sektora i investicije, podržati preduzetništvo, održati fiskalnu odgovornost i unaprediti energetsku sigurnosti i životnu sredinu.

Ono što je najvažnije, Kosovu je potrebna vladavina prava. Verujemo da kandidati  ne smeju da imaju kriminalnu  prošlost ili veze sa kriminalnim aktivnostima i pokažu kako će se boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, odupirati se nekažnjivosti i kronizmu na najvišim nivoima i obezbediti „čisto upravljanje“ kroz imenovanja zasnovana na zaslugama i politike i programe koji nagrađuju integritet. Prva prilika stranaka da pokažu ove obaveze je odabir liste kandidata koja daje prednost kompetentnosti nad vezama.

Pozivamo vas da se uzdignete iznad populističke i nacionalističke retorike koja neće pomoći Kosovu.  Nakon ovih izbora, Kosovu su potrebni lideri sa detaljnim idejama o tome kako ostvariti zahteve građana i vlada koja ima kredibilitet u svom radu.  Građani Kosova zaslužuju da čuju detaljne platforme od stranaka kako bi mogli da donesu informisane odluke o tome kako će da glasaju.

Na kraju, obraćamo se najvažnijim akterima na izborima: narodu.

Naše vlade žele da Kosovo, koje je sada u svojoj drugoj deceniji nezavisnosti napreduje. Mi ćemo nastaviti da podržavamo njegov razvoj. Međutim, odgovornost za budućnost Kosova, kosovske lidere i za samo Kosovo  je na vama, narodu Kosova.

Ovo je vaša zemlja. Zahvaljujući mnogima koji su se borili i žrtvovali, ona je demokratija. Kao i demokratija u drugim zemljama – uključujući i naše sopstvene – kosovski sistem ima nesavršenosti. Vaše mišljenje i vaši glasovi su važni. Samo ljudi mogu da donesu promene.

Dakle, od danas pa do dana izbora, progovorite glasno – recite strankama i kandidatima šta očekujete od sledeće vlade. Insistirajte na realnim planovima i predlozima, ne samo na praznoj retorici. Procenite da li će ljudi za koje ste glasali ispuniti svoja obećanja. Odbacite kriminalce. Zahtevajte pravi demokratski izbor, a na dan izbora, izađite na izbore i glasajte.