Izjava ambasadora Delavija o demarkaciji

Izjava ambasadora Delavija o demarkaciji, 20. mart 2018.

Danas je važan dan. Danas, Skupština Kosova ima priliku da prevaziđe naizgled tešku raspravu oko granice i postigne važnu pobedu za svoje građane.

Dve i po godine potencijalnog napretka i integracije sa Evropom je izgubljeno zbog ovog pitanja. Kosovo ne može više da gubi vreme.

Koliko kod je ovo glasanje o viznoj liberalizaciji, ono je takođe  i o rešavanju pitanja granice sa prijateljskim saveznikom i članicom NATO-a, Crnom Gorom.

Ovo glasanje će takođe pokazati koje partije su ozbiljne u vezi sa svojim odgovornostima da upravljaju Kosovom u korist svojih građana iz svih zajednica, a koje su zainteresovane samo za dobijanje političkih poena.

Pozivam sve poslanike da glasaju za sporazum. Uzdržavanje ili nepojavljivanje su glas protiv sporazuma i protiv najboljih interesa vašeg naroda.

Svaki glas je bitan.

Ako se ovaj sporazum ne usvoji, zapisnik o glasanju će pokazati ko je izneverio kosovski narod.

I dalje sam iznenađen u pogledu toga koliko neki ljudi rade naporno na tome da zabrane mladim kosovskim građanima da putuju u Evropu.

Ne ostavljajte svoje građane u izolaciji. Glasajte za budućnost Kosova. Glasajte za ovaj sporazuma.