Izjava ambasadora Delavia za Radio Slobodnu Evropu

Izjava ambasadora Delavia za Radio Slobodnu Evropu, 6.jun, 2018.

Imao sam dobar sastanak sa premijerom gde smo razgovarali i o ovom pitanju. Naravno podelio sam zabrinutost povodom uznemiravajućeg broja nedavnih incidenata usmerenih protiv nekoliko pojedinaca, nekoliko pripadnika  kosovske srpske manjine.  Mislim da su ovi incidenti potpuno neprihvatljivi.

Pozdravljam jučerašnju izjavu Vlade. Ipak želeo bi da vidim više. Mislim da policija jasno reaguje na pozitivan način i to je dobro, ali mislim da se ovaj odaziv mora poboljšati i da moraju raditi malo više na sprečavanju a ne samo da se bave stvarima nakon što se dese.

Kosovo je multietničko društvo i zavisi od onoga koliko svako čini najbolje što može kako bi živeli zajedno sa svojim susedima. Svako ima odgovornost da živi u miru zajedno sa svojim susedima.

Ja svakako tražim da ljudi ne dozvole da ih retorika iz drugih četvrti podstiče na negativno i kriminalno ponašanje. To je na  štetu Kosova,na  štetu ciljeva Kosova za budućnost svakog građanina ove zemlje.

Moram reći da tvrdnje o “ organizovanom teroru ” ili o “upadima na sever ” samo služe povećanju tenzija između zajednica i stvaranju još veće nesigurnosit za sve. Sve strane —uključujući medije—bi trebale pažljivo da meru svoje reči, da razmotre uticaj svojih reči i da učine napor kako bi doprineli bezbednosti i sigurnosti na Kosovu.

Ne treba naglašavati da je važno da svi, iz svih zajednica na Kosovu, rade zajedno na pomirenju i za bolju budućnost svih građana Kosova.