Izjava ambasadora Delavia povodom Dana istaknutih posetioca vežbe „Orao 6“

Ambassador Delawie at Eagle VI

Izjava ambasadora Delavia povodom Dana istaknutih posetioca vežbe „Orao 6“ 11. maj 2018.


Vau! Kakvu su odličnu vežbu Kosovske bezbednosne snage izvele uspešnim izvođenjem “Orla 6”. Ova vežba za reagovanje u slučaju katastrofe je pravovremena, i odlična je demonstracija osnovnih usluga koje KBS pružaju svim građanima Kosova.

Zaista sam srećan što sam ovde sa toliko kolega iz Sjedinjenih Država. General-major Or, iz Nacionalne garde Ajove; general-major Povel iz KFOR-a; i puno ljudi iz Ajove i iz drugih delova Sjedinjenih Država. Ovo je sjajna vežba, sjajna prilika za sve nas.

Sjedinjene Američke Države su ponosne što su imale priliku da rade zajedno sa Kosovskim bezbednosnim snagama, kao i sa šest drugih nacija, u sprovođenju ove vežbe.

Ukupno 88 pripadnika vojske SAD-a je bilo uključeno u “Orlu 6” tokom zadnje dve nedelje. Oni predstavljaju Nacionalnu gardu Ajove i Vojsku SAD za Evropu. Ne bi mogao biti ponosniji nego što sam na posao koji su naša vojna lica i žene, zajedno sa našim međunarodnim partnerima, obavili.

Poverenje koje građani ove zemlje imaju u Kosovske bezbednosne snage je potpuno zasluženo. KBS su stekle reputaciju kredibilne i sposobne organizacije. KBS predstavljaju sve segmente kosovskog društva, i tokom ove vežbe pokazale su svoju spremnost da odgovore na poziv dužnosti.

Nadamo se da ćemo videti kako Kosovske bezbednosne snage nastavljaju sa unapređivanjem ovih već impresivnih dostignuća, i nameravamo da radimo zajedno sa njima u svakom koraku na tom putu.