Izjava ambasade Sjedinjenih Država o Sporazumu o demarkaciji

Izjava ambasade Sjedinjenih Država o Sporazumu o demarkaciji, 8 Maj, 2017g

Ambasada SAD-a poziva Skupštinu Kosova da ratifikuje Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.  Ostajemo u potpunosti uvereni – posle značajnog razmatranja od strane stručnjaka vlade Sjedinjenih Država – da je linija razgraničenja uspostavljena sporazumom tačno nacrtana.  Došlo je vreme da se stavi tačka na rasprave i neslaganja koja samo štete Kosovu, nanose štetu kredibilitetu Kosova u inostranstvu i otežavaju sposobnost građana Kosova da slobodno putuju. Ovaj sporazum je dobro, ispravno i korektno razgraničenje između dve veoma prijateljske susedne zemlje.  Pozivamo Vladu da odmah ponovo podnese instrument ratifikacije Skupštini Kosova a poslanike da ga ratifikuju bez daljeg odlaganja.  Vreme je da se stavi tačka na političku opstrukciju Republike Kosovo kako bi Skupština i Vlada mogle da počnu sa stvaranjem napretka na drugim vitalnim pitanjima u ime građana Kosova.