Izjava Ambasade SAD u vezi procesa transformacije Kosovoske Bezbednosne Snage

Izjava Ambasade SAD u vezi procesa transformacije Kosovoske Bezbednosne Snage, 8. marta 2017

Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog najavljene Kosovske namere da bez ustavnog amandmana promeni mandat Kosovske Bezbednosne Snage (KBS). Mi podržavamo postepenu, transparentnu transformaciju KBS-a u multietničku snagu, u skladu sa NATO standardima. Međutim, ova transformacija treba da se uradi u skladu sa Ustavom Kosova i kroz jedan sveobuhvatan i predstavnički politički proces koji odražava Kosovsku multietničku demokratiju. Spremni smo da se uključimo u konsultativnom procesu sa svim zainteresovanim stranama kako bi postigli naše zajedničke ciljeve za transformaciju KBS-a na način koji bi poboljšao bezbednost Kosova, doprineo stabilitetu regiona i podržao Kosovo na putu ka Evro-atlantskim integracijama. Usvajanje sada predloženog zakona primoralo bi nas da preispitamo našu bilateralnu saradnju sa Kosovskim bezbednosnim snagama uključujući našu dugotrajnu podršku tim snagama.