Izjava ambasade SAD u Prištini, 7. mart 2015

Ambasada SAD pozdravlja usvajanje od strane Vlade Kosova ustavnih amandmana neophodnih za osnivanje Specijalnog suda. To predstavlja jedan važan korak u poštovanju obaveza koje je Kosovo prihvatilo razmenom pisama sa EU u aprilu 2014. godine. To takođe pokazuje spremnost Kosova da se bavi navodima iznetim protiv pojedinaca u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine. Napori vlade omogućiće Kosovu da krene dalje, a podrška osnivanju ovog suda biće signal trajne posvećenosti Kosova vladavini prava.