Izjava Ambasade SAD u Prištini

Izjava Ambasade SAD u Prištini, 26 mart 2019

Zabrinuti smo zbog više od godinu dana kašnjenja sa imenovanjem deset predstavnika Centralne izborne komisije (CIK). Neuspeh u imenovanju onemogućio je CIK-u da obavlja svoje osnovne funkcije; više od 30 članova skupštine opštine i jedan član Skupštine Kosova nisu bili u mogućnosti da preuzmu svoje dužnosti zbog kašnjenja. Ovaj neuspeh je povećao percepciju javnosti da je čak i jedna od najefektivnijih i nestranačkih institucija na Kosovu izložena političkom mešanju. Pozivamo predsednika Tačija da odmah imenuje predstavnike CIK-a, i time osposobi instituciju kako bi radila na kredibilan i nezavisan način za dobrobit naroda Kosova.