Izjava ambasade SAD u Prištini

Izjava ambasade SAD u Prištini. 14 decembar 2018

Sjedinjene Američke Države ponovo potvrđuju svoju podršku postepenoj tranziciji Kosovskih snaga bezbednosti (KSB) u snage sa mandatom teritorijalne odbrane, kao što je to i suvereno pravo Kosova. Glasanje u Skupštini danas je prvi korak u razvoju ove sposobnosti. Ovi zakoni ne donose nikakve neposredne promene u strukturi, misiji ili operativnom radu snaga, već predstavljaju početak praktičnog i neprestanog rada na izgradnji transparentne i multietničke snage interoperabilne sa NATO, koja služi svim kosovskim zajednicama u skladu sa desetogodišnjim planom tranzicije Vlade Kosova.

Pozivamo Vladu Kosova da nastavi svoju blisku koordinaciju sa NATO saveznicima i partnerima  i da se uključi u informisanje i dopiranje do manjinskih zajednica kako sada, tako i tokom čitavog višegodišnjeg procesa koji sledi. Očekujemo da će se postojeći aranžmani sa KFOR-om o kretanju i operacijama snaga na Kosovu nastaviti. Svi akteri unutar i van Kosova trebalo bi da podrže i podstaknu građane manjinskih zajednica na Kosovu da učestvuju u svojim bezbednosnim snagama  u korist svojih zajednica i zemlje. Sjedinjene Američke Države su posvećene radu sa KSB kako bi one unapredile svoj profesionalni razvoj i organizacionu evoluciju što će doprineti miru i stabilnosti na Kosovu i u regionu.

Regionalna stabilnost zahteva da se Kosovo iskreno trudi da normalizuje odnose sa svojim susedom Srbijom, a mi podstičemo obe strane da preduzmu hitne korake za smanjenje tenzija i stvaranje uslova za brz napredak u dijalogu. Cilj: postizanje obostrano korisnog dogovora koji će unaprediti mir, stabilnost i prosperitet na Kosovu i u regionu takođe predstavlja najviši prioritet Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Pozivamo sve zainteresovane strane da preusmere svoju energiju i angažuju se ozbiljno i konstruktivno u ostvarivanju  ovog cilja.