Izjava ambasade SAD u Prištini, 3. februar 2015.g

Ambasada SAD poziva vlasti, opozicione stranke i građane da pokažu svoju zajedničku posvećenost budućnosti Kosova time što će osigurati da planirani protesti proteknu u miru.

Građani imaju pravo da vlastima upute svoje primedbe, a vlada je u obavezi da ih sasluša i na njih odgovori. Ekonomski razvoj, zapošljavanje, ilegalna migracija, vladavina prava, korupcija, kao i regionalni i nacionalni odnosi su ozbiljni i komplikovani izazovi, čije rešavanje zahteva veće angažovanje i napore svih na Kosovu, počev od institucija, opozicije, civilnog društva i medija.

Nasilje koči razvoj Kosova i služi samo za odvraćanje pažnje od važnih pitanja sa kojima se zemlja suočava. Konstruktivno, nenasilno ponašanje, kako u institucijama, tako i na ulicama, predstavlja jedini način za napredak Kosova.