Izjava ambasade SAD u Prištini, 27. oktobar, 2015. g

Ambasada SAD u Prištini čestita Vladi Kosova na današnjem
potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ( SSP ), u
Strazburu. Nakon usvajanja i sprovođenja od strane Skupštine Kosova,
SSP će pružiti konkretne beneficije građanima Kosova. Ovo je pravi
napredak prema integraciji u evropske i trans – atlantske institucije.