Izjava ambasade SAD u Prištini, 22. oktobar, 2015. g

Ambasada SAD nastavlja podržavati akademske reforme

Ambasada SAD nastavlja da podržava reforme koje sprovodi rektor Prištinskog Univerziteta. Moderno i visoko kvalifikovano univerzitetsko obrazovanje pružaće mlađim generacijama neophodne veštine koje će im služiti u budućnost, i koje će doprineti evropskoj integraciji Kosova. Podržavamo sve napore koje doprinose izvrsnoj akademskoj atmosferi i integritetu za buduću generaciju lidera Kosova.