Izjava ambasade SAD u Prištini, 17. juni 2016.g

Ambasada SAD-a u Prištini pozdravlja saopštenje da je Skupština danas ratifikovala produženje mandata Misiji vladavine prava Evropske unije (EULEX-u). Ovo je važan korak u našem zajedničkom cilju unapređenja vladavine prava na Kosovu.  Ovaj sporazum omogućiće EULEX-u da nastavi da pruža kapacitete u sektoru pravosuđa gde je to potrebno i pruži pomoć Kosovu u izgradnji sopstvenih sposobnosti. Vlada SAD-a je  ponosna što će nastaviti da daje doprinos preko svog angažovanog osoblja u sprovođenju ove važne misije.