Izjava ambasade SAD u Prištini, 15. april 2015. g

Ambasada SAD pozdravlja odluku Ustavnog suda o predloženim amandmanima u vezi sa Specijalnim sudom. Ova odluka omogućava Skupštini da osnuje Specijalni sud, u sklopu obaveze koju je Kosovo preuzelo u razmeni pisama sa Visokom predstavnicom EU 2014. godine.

Za Kosovo je važno da se pozabavi navodima iz izveštaja Saveta Evrope iz 2011. godine kako bi se krenulo napred i pokazala trajna posvećenost vladavini prava.

Shvatamo da je ovo za neke teška odluka, ali sve to se odnosi na pojedince, a ne na borbu Kosova za oslobođenje. SAD ostaju privržene radu Specijalnog istražnog tima koji se bavi ovim navodima na jedan kredibilan način, i poziva Skupštinu Kosova da preduzme naredne korake u osnivanju Specijalnog suda.