Izjava Ambasade SAD u Prištini

Izjava Ambasade SAD u Prištini, 16. maj 2019.

Građani Kosova zaslužuju pravosudni sistem koji drži pojedince odgovornim za njihove korumpirane akcije.

U tom smislu, američka ambasada preduzima korake kako bi osigurala da pojedinci koji su uključeni u velike slučajeve korupcije ne dobijaju vize koje bi im omogućile da putuju u Sjedinjene Države radi posla ili turizma.

Praksa konzularnih službenika je da preispitaju činjenice svakog zahteva za vizu, uključujući i bilo koje škodljive podatke vezane za podnosioca zahteva, i utvrde kvalifikovanost  za vizu na osnovu američkih zakona. Po potrebi, neprekidno razmatramo  navode i dokaze o korupciji i organizovanom kriminalu pri odlukama o vizi kako bi ograničili one koji doprinose ovim problemima od dobijanja viza za putovanje u Sjedinjene Države.

Mi ćemo nastaviti da javno izražavamo našu zabrinutost da niko ne odgovara, uključujući i kosovske zvaničnike, za  korupciju i organizovani kriminal koji su jasno prisutni u slučajevima „Pronto”, italijanska viza, bekstvo iz zatvora u Dubravi, “Zemlja”, i “Apeks”, kao i drugim sličnim slučajevima.