Izjava Ambasade SAD povodom sporazuma između Vlade Kosova i Contour Global-a

Pozdravljamo jučerašnji sporazum između Vlade Kosova i Contour Global-a koji predstavlja veliki korak prema energetskoj sigurnosti na Kosovu. Energetska nesigurnost je jedna od najvećih prepreka za ekonomski razvoj Kosova. USAID je naručila studije koje su procenile ekonomski gubitak na 300 miliona evra godišnje zbog nepouzdanog snabdevanja električnom energijom.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država je radila sa Kosovom još od 2003. godine kako bi osigurala njegovu energetsku budućnost i podržala je razne iteracije ovog projekta od 2006.godine. Projekat “Novo Kosovo” će ispuniti stroge evropske standarde za efikasnost i emisije i biće u skladu sa studijama sprovedenim od strane Svetske banke koji pokazuju da je ugalj najpristupačnija opcija za Kosovo. Novo Kosovo će takođe omogućiti da se više obnovljivih izvora energije integriše u energetski sektor, kao deo obaveza Kosova da do 2020. godine koristi 25% obnovljive energije, i konačno zatvranje Kosovo A, što će dodatno smanjiti zagađenje i emisjiu ugljenika na Kosovu. Po završetku, Novo Kosovo će biti najveća privatna strana investicija u istoriji Kosova.