Izjava ambasade SAD o integraciji pravosuđa

Izjava ambasade SAD o integraciji pravosuđa, 17. oktobar 2017

Pozdravljamo intenzivne pripreme i rad koje su kosovske isntitucije obavile – Ministarvso pravde, Sudsko veće Kosova, Tužilačko veće Kosova, i druge- i Evropska unija, kako bi poželeli dobrodošlicu sudijama i tužiocima iz drugih zajednica u pravosudni sistem Kosova. Kada bude postignuta, integracija pravosuđa će označiti važnu prekretnicu u unapredjenju integracije zajednica Kosova i dijaloga sa Srbijom za normalizaciju odnosa. Svi građani Kosova zaslužuju potpuno funkcionalne institucije vladavine prava; Ova integracija će označiti značajan korak napred. Razumemo da sve uključene strane nastavljaju sa napornim radom kako bi postigli integraciju, i ohrabrujemo sve strane da se u najskorijoj budućnosti dogovore o prikladnom vremenskom roku.