Izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država

Izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, 6 jun 2017.

Tokom proteklih dana, kao i danas, primili smo niz zabrinjavajućih izveštaja o pokušajima da se utiče na rezultate izbora  na Kosovu putem pretnji i zastrašivanja.  Naročito, čini se da postoji pokušaj zastrašivanja i primoravanja članova zajednica kosovskih Srba da glasaju na određen način. Takve akcije su potpuno neprihvatljive. Pozivamo sve one koji su u tako nešto uključeni da odustanu, i pozivamno kosovske vlasti i policiju na potpunu istragu.

Svi građani Kosova moraju imati pravo da glasaju prema svojoj savesti i bez zastrašivanja, mešanja i straha. Ovi izbori su prilika za građane Kosova da izaberu vlastite  predstavnike.  Samo građani Kosova imaju tu moć i tu odgovornost. Kao članovi međunarodne zajednice, radićemo  sa onima koje vi budete izabrali .