Izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država

Pošto sezona kampanje za lokalne izbore počinje danas, ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država pozivaju sve političke partije i njihove kandidate da se založe za slobodnu, poštenu  i mirnu kampanju. Građani zaslužuju otvoreni i transparentni izborni proces gde svi kandidati imaju pravo da ih glasači čuju, članovi medija imaju pravo da dele informacije o izboru, bez zastrašivanja ili nasilja, i svi glasači imaju pravo da sami odluče bez ikakvog pritiska.

Ponavljamo da je sloboda političke pripadnosti i sloboda govora  zagarantovano pravo u demokratskom društvu, i snažno osuđujemo svakog ko pokušava da utiče na izborni proces ili na izbor glasača putem zastrašivanja, pretnji i pritisaka. Očekujemo od lidera Kosova, i onih koji teže da budu lideri, da snažno govore protiv takve vrste ponašanja, i podržavamo napore lokalne policije i tužilaca da istraže bilo kakve prijave o zastrašivanju, pretnjama, i prisiljavanju i da ih krivično gone ako bude dokaza za to.

Ambasade očekuju od kandidata da se drže ovih standarda tokom sezone kampanje  i ohrabruju birače da mudro biraju one kandidate koji će najbolje zastupati interese građana i države koja teži da nastavi putem evro-atlantskih integracija.