Izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država

Izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država, 28 januar 2020.

U svetlu nedavnih spekulacija, želeli bismo da razjasnimo naš stav u vezi sa procesom formiranja vlade na Kosovu. Kao što je navedeno u našoj izjavi od 30. avgusta 2019, „Mi predstavljamo nacije duboko predane demokratskom i nezavisnom Kosovu. Svaka sugestija da naše vlade podržavaju određenu stranku ili kandidata na izborima je netačna … odgovornost za budućnost Kosova, za kosovske lidere i za samo Kosovo leži samo na vama, na narod Kosova. „Nećemo se baviti posredovanjem. Ohrabrujemo sve političke aktere na Kosovu da se fokusiraju na težnje naroda Kosova.