Intervju zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyt Yee za Glas Amerike, 12. februar 2015. god.

Glas Amerike:  Vaša poseta Kosovu se poklapa sa sedmogodišnjicom nezavisnosti Kosova. Iz perspektive SAD-a gde se Kosovo nalazi danas?

ZPDS Yee:  Kosovo je učinilo veliki napredak od kako je postalo nezavisno 2008.  Kao što znate, bilo je mnogo pozitivnih dešavanja, uključujući i to da je više od 100 zemalja priznalo Kosovo, zatim  učešće Kosova u mnogim međunarodnim organizacijama, sporazum Kosova o sporazumu o Stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i napredak u normalizaciji odnosa sa Srbijom.  Sve ove prekretnice, sva ova pozitivna dešavanja, pokazuju da se Kosovo nalazi na pravom putu i da se Kosovo kreće ka svom pravom mestu u Evropi, evropskim i evroatlantskim institucijama. Iako dosta toga još predstoji, svi prijatelji i partneri zajedno sa vladom, građanskim društvom, medijima, svi građani Kosova, svi smo optimisti u pogledu puta kojim Kosovo ide i njegove budućnosti.

Glas Amerike: Kosovo se trenutno suočava sa velikim stepenom nezadovoljstva građana što je dovelo to protesta i uvećanja broja ilegalnih migranata ka zemljama Evropske unije. Kako gledate na ova skorašnja dešavanja na Kosovu?

ZPDS Yee: Što se tiče demonstracija, pre svega želim da kažem da u potpunosti podržavamo pravo građana svugde, uključujući i na Kosovu, da sebe izraze slobodno i otvoreno. Snažno podržavamo slobodu govora i slobodu okupljanja, međutim,  nema mesta nasilju i nema mestu oštećivanju imovine, bez obzira da je li je ona privatna ili javna u ovom dijalogu između građana i njihovih vlada ili između građana i političkih partija. Slobodu govora podržavamo, ali nasilje ne. Smatram da demonstracije, izražavanje jakih osećanja od strane različitih političkih partija na Kosovu odražava tranziciju kroz koju Kosovo prolazi u pogledu svog demokratskog razvoja.  Kao i sve zemlje u tranziciji u ovom region, a i u ostalim, postoje narasli teški izazovi koje je teško prevazići što je dovelo do različitih mišljenja, ponekad veoma jakih razlika. Ono što smatram da je važno jeste ono što sam pomenuo, a to je da se Kosovo nalazi na pravom putu. Prvo da normalizuje svoje odnose sa Srbijom i  drugo da se približi pridruživanju Evropskoj uniji i bude bliže članstvu u NATO-u. Smatram da su stvari sa kojima Kosovo kao zemlja i njegova vlada treba da se pozabave su  pre svega ekonomija. Da bi imalo šansu da se pridruži Evropskoj uniji, Kosovo mora da  bude u stanju da ima konkurentnu tržišnu ekonomiju. Mora da bude u stanju da privuče strane investiture, strane kompanije, ali takođe mora  da bude i mesto u kojem i kosovske kompanije mogu da napreduju kako bi imalo jaku tržišnu ekonomiju.  Mora da postoji sloboda za ljude da započnu poslovanja, mora da postoje mogućnosti za mlade ljude da rade ovde na Kosovu, tako da ne osećaju potrebu da se sele bilo gde drugde. Da bi se ovo desilo, mora da postoji veoma efikasna borba protiv korupcije.  Korupcija i organizovani kriminal su neki od faktora koji su najpogubniji i najteže rešivi, ali neki i od najštetnijih faktora u pogledu ekonomije Kosova. Mogućnost da poslovanje ovde napreduje je mogućnost da ljudi dobiju poslove, a da ne moraju da  podmite nekog, da ne moraju da zavise od veza ili poznanstva bez obzora da li je reč o porodičnim ili drugim vezama, a Kosovo treba da nastavi svoju borbu u tim oblastima. Susreo sam se danas sa čelnicima vlade, uključujući premijera i zamenika premijera Tačija, predsednicom i svi su me uveravali da se slažu oko potrebe da se učini čak i  više i bolje u borbi protiv korupcije. Smatram da je to važno jer građani Kosova moraju da shvate da je vlada posvećena ovoj borbi, da je posvećena tome da Kosovo krene ka evroatlantskim institucijama.

Glas Amerike: Takođe, Kosovo se slomljenog srca saglasilo da oformi Specijalni sud za ratne zločine.  Mi smo jedina zemlja u regionu sa takvim sudom. Da li ovo tretiranje čini Kosovo jedinstvenim slučajem kao žrtve agresije kao što to politički lideri tvrde?

ZPDS Yee: Nasleđe prošlosti i rata je nešto s čime su morale da se suoče sve zemlje u regionu i suočena  rešenja  i promene su  teška za sve vlade u regionu, za građane. Tako da bi rekao da Kosovo nije jedinstveno u tom pogledu. Sud sam po sebi, Specijalni sud je po svojoj prirodi jedinstven sud. Namera mu je da rešava veoma specifične navode odnosno optužbe na Kosovu. Naravno da postoje veoma uznemiravajuće optužbe koje se moraju veoma ozbiljno uzeti u obzir. Sjedinjene Američke Države uzimaju u obzir ove optužbe veoma, veoma ozbiljno kao i Vlada Kosova. Za Kosovo je važno da se pozabavi ovim optužbama, ovim zabrinutostima na transparentan način koji je profesionalan i ozbiljan tako da ceo svet zna da nema zataškavanja, da nema nastojanja da se stave te optužbe pod tepih, da se sakriju, nego da se reše na način da cela međunarodna zajednica može to da prihvati kao ozbiljan način za garantovanje vladavine prava, garantovanje pravde, garantujući da su ova pitanja uistinu rešena kako bismo mogli da zatvorimo ovo poglavlje i da se nastavi dalje i da Kosovo nema oblak nad svojim imenom, nad svojom istorijom.  Na neki način takođe pokazuje da Kosovo zaslužuje svoje mesto u NATO i u Evropskoj uniji. Tako da iako u potpunosti znamo da je to veoma teško pitanje za Kosovo, mislim da se svi slažemo da želimo da ostavimo to iza  nas tako da ta pitanja neće da nastavljaju da se ponavljaju i da se vraćaju da nas progone.

Glas Amerike:  Ali takav primer ne postoji u Srbiji. U Srbiji ne postoji takav Specijalni sud imajući u vidu ono što smo mogli da vidimo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, posebno na Kosovu.

ZPDS Yee: Pa, postojao je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju koji rešava pitanja ratnih zločina u regionu, uključujući Srbiju. Kao što znate, ne postoji jedno rešenje za sve probleme. Posebne optužbe kojima će se baviti Specijalni sud neće biti, ne bi mogle da budu rešavane od strane MKSJ i to  je jedan od razloga zašto nam je potreban ovaj Specijalni sud. Ali isti principi se primenjuju, koji su teški, ako ne i nemogući, za samu zemlju u kojoj optuženi žive ili su članovi vlade. Mnogo je teže za takvu zemlju da se bavi tim vrstama optužbi unutar svog pravnog sistema bez sumnje o pristrasnosti  ili nepristrasnosti i mnogo je bolje imati neku vrstu međunarodnog rešenja koje priznaje Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i ostale članice međunarodne zajednice kao legitimne načine da se reše optužbe i reši pitanje na pravičan i transparentan način.

Glas Amerike:  Ovih dana Kosovo je nastavilo dijalog sa Srbijom koji potpomaže Evropska unija.  Na osnovu onoga što znate, kuda vode ovi razgovori? Da li ispunjavaju ciljeve kojima su namenjeni?

ZPDS Yee: Smatram da dijalog između Srbije i Kosova definitivno ide u prvom smeru. Smatram da su već pomogli da se do velikog stepena normalizuju odnosi između Srbije i Kosova. Dosta rada još predstoji. Dosta  toga još treba da se normalizuje, ali razgovori i dijalog idu u pravom smeru. Mislim da je veoma važno to što Evropska unija olakšava ovaj dijalog. Pokazuje posvećenost Evropske unije  evropskoj budućnosti Kosova, kao i Srbije. Pokazuje posvećenost država članica Evropske unije da pomognu ovim zemljama da reše veoma težak skup izazova. Takođe pokazuje dijalog, pokazuje sposobnost Kosova i Srbije da se suoče sa prošlim problemima koji se verovatno ne bi rešavali u samo bilateralnom kontekstu, osim sa daleko većim poteškoćama.   Takođe, sposobnost obe zemlje da pogledaju ka zajedničkoj budućnosti u kojoj su susedi koji razmenjuju robu, slobodu kretanja, ali takođe i odnose,  normalne odnose između dve susedne zemlje koji će doneti stabilnost, bezbednost i prosperitet ne samo za te dve zemlje same, nego i za širi region. Tako da mogu da kažem da je bio uspeh za sada, ali još jednom napominjem da dosta rada još predstoji. Sve zemlje koje vode brigu o ovom region, svi kosovski partneri, svi srpski partneri treba da nastave da podstiču obe zemlje i naravno potrebno je da obe vlade -Vlada Srbije i Vlada Kosova ostanu blisko uključene u sva ova pitanja koja su važna za obe zemlje tako da ovo nastavi da napreduje tempom koji će rešavati probleme građana, izazove građane obe zemlje, a takođe i želju obe zemlje da se priključe Evropskoj uniji na blagovremen način.

Glas Amerike: Kosovo je pomenuto kao jedna od zemalja koja se suočava sa pretnjom ekstremnih verskih pokreta. Kako ocenjujete korake koje preduzimaju kosovske vlasti u rešavanju ove zabrinutosti?

ZPDS Yee: Pa, problem ekstremizma nije problem sa kojim se samo Kosovo suočava. To je problem koji pogađa sve zemlje ovog regiona i mnoge zemlje širom sveta, uključujući i Sjedinjene Američke Države. To je globalni problem koji traži globalni odgovor. Kosovo daje važan doprinos u ovom problemu kako na Kosovu, tako  i u regionu. Veoma smo zadovoljni sa saradnjom koju smo do sada imali sa Kosovom, sa rezultatima koje je Kosovo učinilo u pogledu  hapšenja lica za koje se smatra da su bili nasilni ekstremisti. Cenimo to što je Kosovo usvojilo zakonodavstvo koje će sprečiti takozvane strane borce da napuštaju Kosovo da bi išli da se bore u inostranim sukobima i nakon toga da se verovatno vrate donoseći to nasilje na Kosovo odnosno u region. Izuzetno je važno da vlada shvati ovaj problem ozbiljno. Zadovoljni smo sa stepenom saradnje. Zadovoljni smo što će Kosovo učestvovati na sastancima u Vašingtonu 19. februara koji će biti posvećeni razmeni ideja i naboljim praksama o tome kako sve zemlje koje se susreću sa ovim problemom mogu efikasnije da rade zajedno.

Glas Amerike: Ako mi dozvolite, želeo bi da se dotaknem drugog regiona. Koja je vaša procena trenutne situacije u Albaniji?

ZPDS Yee:  Smatram da je veoma važno to što je Albanija učinila suštinski napredak u svojoj želji da se pridruži Evropskoj uniji. Činjenica da je Albanija sada kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji je dokaz da zemlje koje čine važne reforme, koje su posvećene borbi protiv korupcije, jačanju vladavine prava, jačanju svoje tržišne ekonomije da privuku strane korporacije i investitore – da će te zemlje biti kandidati za pridruživanje evropskim i evroatlantskim institucijama i da postoje nagrade za reforme koje izgleda jesu i koje su u stvari teške i ponekad skupe i bolne. Tako da smatram da je to važna poruka za građane Albanije koji će morati da nastave sa tim reformama i poruka vladi kao stvar političke posvećenosti u sopstvenim nastojanjima da ostvare jedan od najvažnijih ciljeva za Albaniju, a i  za druge zemlje koje teže da se pridruže Evropskoj uniji  da se njihova vlastita nastojanja i mere preduzete u zakonodavstvu, vladi, izvršnom ogranku isplate u pogledu napredovanja ka pridruživanju evropskim institucijama. Mislim da je takođe važno to što je Albanija bila veoma efikasan i velikodušan učesnik u velikom broju inicijativa sa NATO-om, Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv nasilnog ekstremizma učešćem u međunarodnim operacijama, uključujući Afganistan, kao što je i Kosovo. Ali izazovi ostaju za Albaniju da osnaži još više vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Kako bi Albanija nastavila svoje razgovore sa Evropskom unijom o pridruživanju moraće da bude u stanju da pokažu odluke, neophodne reforme kako bi nastavila dalje na tom putu.

Glas Amerike: Gospodine, šta je sa Makedonijom? Osim i dalje prisutnog problema sa Grčkom, Makedonija se suočava sa svojim političkim problemima. Gde se nalazi Makedonija?

ZPDS Yee:  Pa, imam osećaj kao da se ponavljam, ali takođe verujemo da Makedonija pripada u NATO, da pripada Evropskoj uniji, da dosta može da doprinese obema ovim institucijama, da nije toliko daleko da se kvalifikuje za kandidaturu ili članstvo u tim organizacijama. Mora naravno da ispuni sve kriterijume koji uključuju dobrosusedske odnose, ispunjavanje svih demokratskih standarda za EU ili NATO.  Smatram da je u Makedoniji jedan od izazova da se pokaže Evropskoj uniji da demokratske reforme, bez obzira da li je reč o poštovanju medija, da li je reč o otvorenom političkom prostoru, da li se sve osnovne političke slobode i dalje snažno poštuju od strane vlade kao što je to bio slučaj u prošlosti. Mislim da je Vlada Makedonije jasno pokazala da želi da se pridruži Evropsko uniji, da želi da se pridruži NATO-u i mora da nastavi čak i sa teškim zastojem sa kojim  se suočava sada već dugi niz godina. Mora da nastavi da ojača i održi te demokratske reforme. Smatram da će takođe biti važno za sve članice Evropske unije i NATO saveznike da nastave da podstiču Makedoniju na njenom putu i da rade na rešenju u pogledu pitanja imena koje pogađa ne samo dve zemlje najneposrednije nego i ceo region. Veoma je važno za region, za Evropu da Makedonija nastavi ka NATO-u, ka EU.

Glas Amerike:  Kako može da se reši problem sa Grčkom?

ZPDS Yee:   Da imam rešenje, ne bi bio ovde sada, bio bi negde drugde. Ali ozbiljno, smatram naravno da ako obe zemlje mogu da nađu pravi politički prostor, to je osetljivo pitanje za obe zemlje na domaćem terenu, tako je godinama. Ako mogu da nađu pravu priliku za ponovno započinjanje intenzivnog dijaloga o ovom pitanju, biće moguće. Ono što smatram da je takođe potrebno je podsticanje partnera i saveznika da podstaknu obe zemlje da  traže rešenje tako da obe strane shvate da je to važno ne samo za te dve zemlje nego i za region i za čitavu Evropu.