Intervju zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojt Jia za RTK

Intervju zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojt Jia  za RTK 29. mart 2017.

RTK: G. Ji, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vreme za nas. Dobrodošli.

ZPDS Ji:  Hvala puno.

RTK: Tokom svoje posete imali ste sastanke sa liderima Kosova.  Da li je svrha vaše posete bila samo da razgovarate o skorašnjim dešavanjima ili imate konkretne poruke za njih?

ZPDS Ji:  Nisam bio na Kosovu nekih manje-više godinu dana i veoma mi je drago što sam ponovo ovde i što imam priliku da razgovaram sa nekim od lidera u Vladi, poslanicima, naravno, sa nekim od svojih kolega u ambasadi i diplomatskom zajednicom o nekim od izazova sa kojima se zemlja suočava.  I takođe da ponovo potvrdim snažnu podršku SAD-a Kosovu, daljem razvoju Kosova kao nezavisne i suverene države, daljem razvoju kao stabilne, demokratske i prosperitetne države i da sagledamo naše prihvaćene standarde kada je u pitanju Kosovo. Naše dogovorene prioritete sa Vladom koji uključuju jačanje ekonomije, jačanje demokratskih institucija i upravljanja na Kosovu i takođe jačanje odnosa sa susedima, na primer sa Srbijom i  Crnom Gorom kako bi se ojačala regionalna bezbednost.

RTK: Jedna od tema koja je najviše popularna u poslednje vreme je formiranje Oružanih snaga Kosova ili transformacija Kosovskih bezbednosnih snaga. Kosovo je uvek tražilo blagoslov Sjedinjenih Američkih Država i svojih saveznika kada je reč o važnim odlukama. Da li Sjedinjene Američke Države podržavaju formiranje Oružanih snaga Kosova?

ZPDS Ji:  Kao što znate, Sjedinjene Američke Države i Kosovo su strateški partneri i Sjedinjene Američke Države su podržavale Kosovo od samog početka u njegovom razvoju kao nezavisne i suverene države.
To naravno uključuje kako za nas tako i za Kosovo da ono na kraju ima vojsku. Smatramo da je to normalan tok razvoja. Pomogli smo Kosovu da razvije ono što zovemo, mapu puta, kako Kosovo može da ostvari ovaj cilj. Mapa puta ima nekoliko koraka. Jedan od veoma važnih koraka je naravno tesna koordinacija sa nama, strateškim partnerom Kosova kao i sa NATO-om i NATO saveznicima. Smatramo da je izuzetno važno za tako važan, suštinski korak kao što je formiranje vojske, da svi lideri zemlje koji će biti uključeni u proces transformacije, na koje će transformacija uticati, da sve ove strane budu potpuno  konsultovane koliko je god to moguće. Do sada, proces konsultacija po našem mišljenju nije bio odgovarajući i upravo zbog toga razgovaramo sa Vladom, predsednikom Skupštine i ostalim uključenim u ovu inicijativu da povuku zakonske propise sve dok se ne održi odgovarajući proces konsultacija i proces koordinacije u skladu sa mapom puta. Još jednom napominjem da  podržavamo cilj da Kosovo, kad za to dođe vreme ima vojsku.  Smatramo da je to normalan proces za svaku suverenu državu, ali postoji ispravan način da se to uradi.  Moraju da postoje konsultacije i to je ono što želimo i da se desi.

RTK: Koji je to ispravan način da se to uradi.

ZPDS Ji:  Smatram da je osnivanje vojske naravno praktična stvar. Pre svega uključuje vojsku, opremu i obuku. Potrebna je podrška saveznika, budućih saveznika. Nadamo se da će Kosovo jednog dana biti članica NATO-a. Tako da treba da postoji koordinacija između vojnih vlasti.  To je takođe veoma važan politički korak zato što postoji sporazum između Vlade Kosova, između  Sjedinjenih Američkih Država i ostalih partnera Kosova da će biti proces konsultacija, proces koordinisanja svih elemenata i političkih i vojnih koraka. Do sada, ta koordinacija nije bila dovoljna. Tako da želimo da Vlada povuče i skine sa dnevnog reda zakonske propise  kako bi koordinacija i ostali koraci mogli da se odvijaju na odgovarajući način.

RTK: Da li su ustavne promene o ovom pitanju jedini način da se krene dalje sa procesom?

ZPDS Ji:  Kao što sam pomenuo, postoji mapa puta koju su Sjedinjene Američke Države i NATO saveznici razvili sa Kosovom o tome kako ovako važna inicijativa treba da se odvija. To uključuje političku podršku unutar Kosova za takav korak.  To znači da sve političke partije moraju da se konsultuju. Mora da postoji vremenski period u kojem mora da dođe do debate interesnih i zainteresovanih strana tako da mogu da se uzmu u obzir zabrinutosti i da neophodni koraci unutar mape puta mogu da se odvijaju u potpunosti transparentno bez ikakvih tajnosti. Nema potrebe da postoji nikakva tajnovitost po tom pitanju.  I naš stav je da transformacija treba da se desi sa ustavnim amandmanom

RTK: Šta ako rukovodstvo Kosova ne može da ubedi Srpsku listu da glasa za ustavne promene? Šta bi trebalo da bude sledeći korak? Da li treba da čekamo na njih doveka?

ZPDS Ji:  Kao što sam rekao, smatram da je veoma važno za Vladu Kosova da obezbedi da postoje odgovarajuće konsultacije sa svim političkim partijama.  To je pitanje koje će uticati na sve građane, na sve političke partije na Kosovu. Do takvih konsultacija mora da dođe. Takođe očekujemo da se Vlada konsultuje sa koalicionim partnerima, partnerima u Vladi. Treba da se konsultuju svi ministri pri kabinetu. Važan faktor je u tome da nijedna specifična partija nema veto ili poseban glas u pogledu toga šta god treba da se desi. Ideja demokratije je u tome da sve političke partije zaslužuju da imaju glas. Tako da tražimo, kao neko ko je čvrst pristalica, jak strateški partner, da Vlada ima konsultacije, da to bude u dobroj veri i da uloži iskren napor da zadobije podršku svih političkih partija pre nego krene dalje. Takve konsultacije moraju da se dese pre nego se zakon nađe pred Skupštinom.

RTK: Drugo važno pitanje koje je na Kosovu prisutno već neko vreme je pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom.  To je jedan od uslova za Kosovo kako bi napredovalo dalje po pitanju vizne liberalizacije sa Evropskom unijom. Opozicione partije se protive ovom pitanju i ne žele da glasaju sa sporazum ovakav kakav jeste. Kako vi gledate na ovo pitanje i šta je najbolje rešenje?

ZPDS Ji: Trebalo bi da kažem i možda sam to trebao da kažem na samom početku, a to je da je Kosovo naravno suverena zemlja i da poštujemo pravo lidera da odluče kao izabrani predstavnici građana Kosova u pogledu toga koje sporazume sklapaju ili ne sklapaju sa drugim zemljama.  U ovom konkretnom primeru, smatramo da je Sporazum dobar. Smatram da je Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom nešto što mora da se usvoji. To je planirano. Pripremljeno je na veoma ozbiljan i profesionalan način. Kao što znate, Stejt department Sjedinjenih Američkih Država je sproveo procenu sa svojim ekspertima. Takođe tu je i Vladina komisija koja je sagledala Sporazum kako bi osigurala da su mapa i demarkacija  u oba slučaja ispravni. Zaključak procene  Vladine komisije i Stejt departmenta je taj da  je u pitanju tačna demarkacija. Takođe smatramo da to predstavlja veoma značajno rešavanje pitanja među susedima.  Smatram da je jedan od naših važnih ciljeva u regionu da vidimo susedne zemlje kako dolaze do sporazuma da okončaju sporenja i da se pokaže da ne postoje problemi između suseda.  To je važno za nas, kao strateškog partnera, važno je za Evropsku uniju, da znamo da nema nerešenih pitanja između suseda. Tako da smatramo da je to dobar sporazum. Iskreno se nadamo da će Skupština usvojiti Sporazum o demarkaciji granice. Pozdravljamo činjenicu da se Srpska lista vratila i  da je nagovestila da je spremna da podrži ovo. Razumemo da mora da dođe do razgovora, naravno do neke debate, ali na kraju smatramo da je to važno.  Znam da je visoka predstavnica Evropske unije, gospođa Mogerini bila ovde pre otprilike tri sedmice i da je rekla da će usvajanje ovog sporazuma odblokirati viznu liberalizaciju za Kosovo i smatramo da je to značajan korak. Koliko ja mogu da vidim, mnogi ljudi na Kosovu ga podržavaju, tako da se nadamo da će biti usvojen.

RTK: Tačno, demarkacija je jedan od uslova Evropske unije za Kosovo kako bi dobilo viznu liberalizaciju. Međutim, to nije bio jedan od uslova za naše susedne zemlje i kosovski građani i politički lideri su po svemu sudeći isfrustrirani zbog te činjenice.  Mi smo jedina zemlja koja je trenutno izolovana u regionu. Koliko će trebati da se ovaj proces privede kraju i šta će biti glavne koristi od vizne liberalizacije za građane Kosova?

ZPDS Ji: Kao što znate, to je odluka Evropske unije i odluka njenih država članica, a ne Sjedinjenih Američkih Država.  Naravno, mi se stvarno nadamo da će Kosovo ostvariti ovaj cilj. To je važan iskorak u pogledu pridruživanja Kosova ostalim evropskim demokratskim državama. To je znak sve većeg sazrevanja Kosova kao demokratije, kao člana evropske porodice. Omogućiće građanima da putuju, kao što bi to i trebalo da budu u mogućnosti, daleko lakše ka evropskim susedima, da omogući veću razmenu informacija, razmenu ideja. To će biti od izuzetne koristi. Tako da se nadamo da će Vlada Kosova, Skupština, učiniti sve što je neophodno što je pre moguće da ostvare ovaj cilj. Visoka predstavnica je bila veoma jasna u pogledu toga šta je neophodno da se odblokira ovo. Razumem vaš stav kada kažete da ostale države koje imaju viznu liberalizaciju možda nisu morale da učine isti korak, ali smatram da je to važna izvučena pouka iz procesa integracije – da on nije statičan proces.  Da on nije isti. Uslovi se menjaju i tokom vremena nameću se novi uslovi. To je još jedan razlog zašto smatramo da je važno za lidere Kosova da iskoriste priliku. Nemojte da ga odlažete dalje. Usvojite ovaj sporazum. Preduzmite ostale korake koji su neophodni u napredovanju ka Evropskoj uniji, ka NATO-u, jer što je više odlaganja, više će biti zastoja i neće biti napretka i biće veća verovatnoća da će se pojaviti neki drugi uslovi.

RTK: Demarkacija i Zajednica su bili deo sporazuma koji su Kosovo i Srbija postigli u Briselu 2015. godine.   S jedne strane imamo albanske opozicione partije koje se protive kada je reč o ova dva pitanja, a s druge strane imamo Srpsku listu koja se nedavno vratila u parlament i koja se protivi formiranju Oružanih snaga Kosova i insistira na usvajanju Zajednice. Susreli ste se sa obe strane tokom svoje posete ovde. Da li postoji mogućnost kompromisa da bi se rešila ova pitanja?

ZPDS Ji: Kao diplomata verujem da uvek postoji rešenje za svaki spor između zemalja, između strana ukoliko postoji politička volja, ukoliko postoje uloženi dobronamerni i iskreni napori svih lidera.  I to je ono na šta mi pozivamo. Pozivamo sve lidere da rade svoj posao, da sednu i pronađu rešenja, a ne samo da jednostavno prikupljaju političke poene. Važno je da se upamte ciljevi građana Kosova, a to je da imaju bolju budućnost, jaču ekonomiju, poslove, mogućnosti za mlade, bolje vladine usluge, šansu da se integrišu sa ostatkom Evrope. Sve ove stvari zahtevaju napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Ukoliko nema napretka u normalizaciji, veća je verovatnoća da neće biti napretka na putu ka Evropskoj uniji. Znamo da je to teško. Znamo da ne postoje laka rešenja, ali treba da se ulože iskreni napori i treba da postoji politička volja rukovodstva da pronađe rešenja.

RTK: Uzimajući u obzir sva dešavanja na Kosovu u proteklih nekoliko godina, sva neslaganja, čak i ona između koalicionih partnera, da li postoji mogućnost prevremenih izbora na Kosovu? Da li bi to bila dobra ideja?

ZPDS Ji: Kao što sam rekao, to je odluka koju moraju da donesu izabrani lideri Kosova. Naš stav, stav Sjedinjenih Američkih Država je da Kosovo ima mnogo važnih izazova pred sobom, mnogo važnih inicijativa sa kojima će se Vlada, prema očekivanju građana Kosova, suočiti na ispravan način, a ne da ih odlaže i odugovlači.  Izbori nažalost imaju efekat odlaganja reformi, odlaganja donošenja teških odluka.
To je važan znak, ponovo, demokratskog razvoja, političke zrelosti da zemlja ima redovne izbore po zakazanom rasporedu.  Tako da na osnovu planiranog rasporeda, izbori ne bi trebalo da se održe sve do naredne godine.  Ovo će dati vremena Vladi i Skupštini da obavlja svoj posao – usvaja zakonske propise, usvaja reforme, usvoji Sporazum o demarkaciji granice, učini napredak u normalizaciji, unapredi odnose sa susedima i bori se protiv korupcije. To je jedan od najvećih problema na Kosovu sa kojima lideri treba da se suoče. Ako lideri, bez obzira da li je reč o Kosovu ili bilo gde u regionu ili bilo gde u svetu prosto održavaju prevremene izbore svaki put kad naiđu na poteškoće pokušavajući da reše probleme, onda neće biti napretka. Tako da je naš savet rukovodstvu Kosova da se suoči sa izazovima i da ne odlaže, da ne odugovlači procese, niti da održi prevremene izbore.  Uzgred, ovo je nešto u čemu ohrabrujemo sve lidere širom regiona. Veoma je dobro primljen signal da u nekim zemljama, ka na primer u Albaniji, a to je da bi Albanija trebalo da održi svoje redovne izbore u junu, smatram da je u pitanju 18. juni. Tamo apelujemo na opoziciju, sve partije da svi učestvuju na izborima, a ne da ih blokiraju. I ukoliko postoje problemi, smatramo da opozicija i Vlada treba da vode dijalog i da rade na tim problemima kako bi izbori bili slobodni i pravični. Na Kosovu, kada za to dođe vreme, i kada su izbori predviđeni da se održe u skladu sa zakonom, takođe se nadamo da će se održati na slobodan i pravičan način, a  ne kao put za bekstvo, kao način da se izbegne odgovornost.

RTK: G. Ji, hvala vam na  razgovoru. Bilo je zadovoljstvo.

ZPDS Ji: Hvala puno.