Intervju zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD Metjua Palmera za Koha Ditore

Intervju zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD Metjua Palmera za Koha Ditore, 25 oktobar 2018.

Koha Ditore:  Ne bi vam bilo iznenađujuće što je  dijalog sa Srbijom ne samo glavna tema ovog intervjua, nego i generalno glavna tema u proteklih nekoliko meseci. Mnogo se razgovora o mogućim rešenjima i vi ste sami takođe rekli, kao i ostali zvaničnici SAD-a da ništa nije utvrđeno, da ste otvoreni za svaku vrstu rešenja, ali da ne postoji blanko menica, odnosno puna sloboda — to je formulacija koju sam čuo da se upotrebljava. Gde to onda ostavlja aktuelne razgovore koji se trenutno vode o mogućoj razmeni teritorije i da li je to u okviru prihvatljivog?  Ili je možda to ono što blanko menica u suštini i predstavlja?

ZPDS Palmer: Dozvolite mi da kažem nešto više ako nemate ništa protiv o čemu se radi u ovim razgovorima. Šta Sjedinjene Američke Države žele da vide u sporazumu o potpunoj i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, između Kosova i Srbije. To će nužno morati da bude višedimenzionalni sporazum: on će imati političku komponentu, on će imati bezbednosnu komponentu, biće deo u njemu koji se odnosi na ekonomiju, trgovinu, kulturna pitanja i imovinu. Širok spektar zabrinutosti koje će morati da se uzmu u obzir i reše kao deo sveobuhvatnog sporazuma. Bez obzira na to da li je deo toga korekcija granice ili razmena teritorije, smatram da je malo pogrešno reći da je samo o tome reč. On je sveobuhvatan. Naš stav je da želimo da podstaknemo strane da ispregovaraju najbolji mogući dogovor koji mogu i da dođu do rešenja koje je u lokalnom vlasništvu, koje je trajno i koje je sprovodljivo i prihvatljivo za obe strane. Rekli smo rukovodstvu sa obe strane da nemamo crvene linije, da ne isključujemo stvari o kojima strane mogu da razgovaraju. Međutim, to ne znači da ćemo slepo prihvatiti sve o čemu mogu da se dogovore. Želimo da ih vidimo kako pregovaraju i dolaze do najboljeg mogućeg dogovora, da ga stave na sto, da se to pogleda i ukoliko imamo zabrinutosti oko nekih pojedinosti mi ćemo jasno izraziti te zabrinutosti  i videti da li možemo da poradimo na njima.

Koha Ditore:  Gde to ostavlja Artisarijev plan,  jer ste pomenuli ekonomske aspekte i imovinu, a Artisarijev plan sadrži mnoge anekse koji se bave ovim pitanjima koje Srbija nije prihvatila. Međutim,  Kosovo je na osnovu toga proglasilo svoju nezavisnost  i priznalo ga je više od stotinu zemalja, uključujući i SAD ( ZPDS Palmer: Tačno). Da li je to osporavanje plana i nezavisnosti ili, kako Vi vidite to?

ZPDS Palmer: To svakako nije osporavanje kosovske nezavisnosti. Sjedinjene Američke Države ostaju čvrsto i nedvosmisleno posvećene suverenitetu  i nezavisnosti Kosova. Međutim, smatram da ima prostora za opširnije razgovore između rukovodstva sa obe strane o tome šta potpuna normalizacija predstavlja i kako bi trebalo da bude funkcionalna. Tako da u stvari ono o čemu se radi ovde je mogućnost da dve strane sednu, definišu normalizaciju zajedno i osmisle proces kako da stignu to toga.

Koha Ditore:  Znači ovo nije razgovor o statusu.

ZPDS Palmer: Razgovor o statusu — ne. Status Kosova je jasan.

Koha Ditore: Šta je sa reakcijom koju ste videli, koja je prilično negativna prema onome o čemu se štagod sada razgovaralo, barem ovde na Kosovu. Sve parlamentarne stranke su rekle da se protive tome što predsednik naziva korekciju granica. Šta ako na kraju, taj dogovor, koliko god on složen bio, odbije većina ovde.

ZPDS Palmer: Svakako će trebati da postoji politički proces sa obe strane kako bi se potvrdio i ratifikovao bilo koji sporazum. Tako da će biti na samim stranama da tačno definišu kako će proces izgledati. Samo zbog toga što će dva predsednika doći do dogovora, ne znači da će se to i desiti. Tako da će morati da prođu kroz svoje odnosne procese kako god oni izgledali. Nisam siguran da li će se u obe zemlje uključiti i parlamenti. Sasvim  je moguće da će biti referenduma. Ne znam. To je stvarno na samim političkim sistemima da odluče šta je to što je neophodno da se dođe do dogovora i legitimiteta koji je neophodan da se sprovede sporazum ovog obima.

Koha Ditore: Takođe smo juče čuli, i sedmicu pre toga, u stvari slušamo o tome celog leta, da se čini da Nemačka ima drugačiju poziciju po pitanju nas. Takođe je bilo dosta razgovora o tome ko podržava, ko ne podržava, itd.  Da li vidite da postoji razlika? I kako shvatate ono što Nemci trenutno govore i to veoma glasno. Šta kažete povodom toga. Da li postoji jaz?

ZPDS Palmer: Zaista ne bih želeo da govorim u ime Vlade Nemačke,  (Koha Ditore: Ne, ali vaše mišljenje….) ali ono što mogu da kažem je to da u suštini Sjedinjene Američke Države, Vlada Nemačke, svi naši partneri u evropskom sistemu podržavaju normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. To je cilj toga.

Koha Ditore: To je zbog toga što bi to na kraju trebalo da vodi obe zemlje ka Evropskoj uniji  i ako se deo Evropske unije ne slaže sa rešenjem, onda to stavlja veliki znak pitanja, zbog toga pitam.

ZPDS Palmer: Razumeo sam pitanje, ali smatram da je ovde pitanje kako obe strane razumeju značenje potpune normalizacije i kako izgleda proces da se krene ka tom cilju? To je cilj koji dele rukovodstva obe strane, to je cilj koji dele Sjedinjene Američke Države, države članice Evropske unije i Evropska unija kao institucija. U stvari, Evropska spoljnopolitička služba  (EEAS), telo Evropske unije koje predvodi proces dijaloga i potpomaže u pregovorima.

Koha Ditore: Pomenuli ste ekonomiju, pročitao sam negde, nisam siguran, da ste u Beogradu  takođe pomenuli Trepču i jezero Gazivode, nešto o čemu bi možda trebalo da se razgovora unutar ovog segmenta.

ZPDS Palmer: To stvarno nije na meni, to nije na Sjedinjenim Američkim Državama. To je na samim stranama da razgovaraju o tome šta moraju da uključe kao elemente sporazuma u osnovni dogovor o normalizaciji i ja neću definisati te elemente. Oni će morati sami da ih definišu.

Koha Ditore: Pretpostavljam da ćemo morati da sačekamo i vidimo šta će da urade. Hajde da krenemo na drugu temu koja je do nedavno bila veoma vruća tema. Sada se nekako čini da je prevaziđena. To je transformacija Kosovskih snaga bezbednosti. Parlament je glasao o tri zakona— bilo je reakcija kao što se i očekivalo od Srbije, ali generalno ono što je ranije bila  poprilično negativna reakcija NATO-a, naročito zbog toga što je zahtev bio da se ide preko ustavnih promena, je sada nekako omekšana. Tako da nas ovo navodi da mislimo da se  NATO i SAD  slažu sa načinom kako se transformišu Kosovske snage bezbednosti.

ZPDS Palmer: Ovde ću govoriti u ime Sjedinjenih Američkih Država koje podržavaju proces transformacije Kosovskih snaga bezbednosti. Smatramo da bi proces trebalo da se odvija na takav način  koji je bez žurbe, promišljen i transparentan — podržaćemo takav proces. To će biti višegodišnji proces kao što je dogovoreno između Vlade Kosova i Vlade Sjedinjenih Američkih Država.  Želimo da Kosovske snage bezbednosti zadrže multietnički karakter, smatramo da je to važno za KSB kao instituciju i smatramo da je to važno za Kosovo kao društvo. Želimo da se ova tranzicija odvija na način koji podržava  mir i bezbednost u regionu.

Koha Ditore: Do kog obima Sjedinjene Američke Države mogu da nastave da pružaju pomoć ovom procesu? Da li će sada od Sjedinjenih Američkih Država doći nova reagovanja kada je ovo počelo da se odvija?

ZPDS Palmer: Postoji dogovoren proces između naše dve vlade o tome kako bi ovaj proces trebalo da se odvija. Tako da očekujem da će biti razgovora. Očekujem da će doći do procesa koji će pomoći u tranziciji i upravljanju tako da sve bude lako i u skladu sa dogovorenim planom i da doprinosi miru u regionu.

Koha Ditore: Vladavina prava je…..

ZPDS Palmer: … jedna od mojih omiljenih  stvari….

Koha Ditore: ….  bila trn u oku mnogim ljudima ovde zbog toga što je dosta stvari ovde hajde tako da kažemo bilo nama uskraćeno, jer nismo bili dovoljno uspešni u tome. Na primer, bilo je rečeno da nam je blokirana vizna liberalizacija zbog toga što nema uspeha u oblasti vladavine prava. Takođe smo imali EULEX, imali smo dosta eksperimenata ovde, ali i dalje ne osećamo da smo stvarno ostvarili taj nivo koji želimo. Kako vi vidite vladavinu prava ovde? Šta bi trebalo da se desi kako bi konačno rekli „ da, to je upravo ono što trenutno imamo”?

ZPDS Palmer: Ima napretka, ali se više očekuje i iskreno narod Kosova, građani Kosova zaslužuju više u oblasti vladavine prava. To je od fundamentalne važnosti za budućnost Kosova, od fundamentalne važnosti za uspeh Kosova kao države i od fundamentalnog značaja za težnje Kosova da se integriše u evropski i međunarodni sistem. Zabrinuti smo na primer, brzinom kojom političke partije postavljaju one koji su im lojalni na svoje prve poslove u vladi na svim nivoima i to od onih na najvišem do onih na najnižem nivou. Vrlo je važno da pozicije u javnoj službi, pozicije od javnog poverenja — da te pozicije budu javno oglašene, a da proces bude pravičan i transparentan i da najbolji i najkvalifikovaniji kandidati dobiju te poslove, te mogućnosti i te odgovornosti.

Koha Ditore: Da li izražavate svoje stavove i pozicije vladinim zvaničnicima kada se sretnete sa njima?

ZPDS Palmer: Naravno, izražavam ih privatno. Izražavam ih javno.

Koha Ditore: Da, ali kakav je odgovor. Znam da ne možete da citirate šta su rekli ili ko je rekao šta, ali da li smatrate da oni…..da li oni stvarno razumeju da je ovo toliko važno ili…..?

ZPDS Palmer: Svi se slažu sa principima, (Koha Ditore: Samo principima? Šta je sa…..)  odnosno ovo je ono šta mora da se promeni, zar ne? Smatram da postoji šire razumevanje svih zašto je ovo važno i zašto je bitno. Ono što bi mi voleli da vidimo je to da se ovo razumevanje pretvori u delo.

Koha Ditore: Međutim, ono što smo mi mogli da vidimo, barem u nekim skorašnjim slučajevima, kao sa onim slučajem takozvanih lažnih veterana je to da se političari u stvari mešaju na negativan način. Poprilično često se upliću, barem u tome da vrše pritisak na tužioce čak i onda kada pokušavaju da učine nešto oko čega se većina nas slaže da bi trebalo da se učini.  Šta bi trebalo da se uradi, da se prekine ova vrsta takoreći situacije gde političari vrše pritisak i onda zbog tog pritiska ne dolazi do rada?

ZPDS Palmer: Postoji izvestan broj stvari koje mogu da se urade. Tu pre svega mislim da je najvažnije da se izabrani lideri i lideri političkih partija ponašaju drugačije, da to ne rade. To je odluka, to je izbor. Takođe tu je mogućnost za parlament da uspostavi pravila, sisteme, zaštitu koja će obezbediti da bude teže da se političari i političke partije mešaju na takav način u nešto što bi trebalo da bude nezavisan i transparentan proces.  Parlament trenutno raspravlja o nekoliko zakonskih propisa. (Koha Ditore: Već neko vreme). To bi bilo od pomoći i vrlo je važno da se ti zakonski propisi usvoje. Važno je da zakonski propisi budu efektivni u tome što žele da ostvare i da budu sprovedeni na način koji ostvaruje zacrtani cilj.

Koha Ditore: Imamo problem sa parlamentom. Znate da je bilo nekih problema koje pokušavaju da reše godinama, a koje još uvek nisu. Mislim na oblast vladavine prava i na takozvane antimafija zakone koji su na stolu već nekih ne znam, poslednjih četiri ili pet godina. Ili na primer, izborna reforma, o kojoj se priča ne znam, sedam ili osam godina.

ZPDS Palmer:  Voleli bi da vidimo da se zakonski propisi usvoje i nakon toga sprovedu.

Koha Ditore:  Da li stvarno očekujete da će ti ljudi koji nisu ništa uradili u poslednjih sedam godina zaista uraditi nešto sada?

ZPDS Palmer: Mislim da je potpuno moguće.

Koha Ditore:  Ono što možda želim da  kažem je šta je to što očekujemo da društvo uradi,  da natera ovde ljude da to urade, jer očigledno nije dovoljno samo da im se kaže.

ZPDS Palmer:  Mislim da građani imaju mogućnosti da izaberu svoje lidere, zar nije tako? Tako da je izborni ciklus krajnja provera  nevoljnosti ili nesposobnosti lidera da ispune obećanja koja su dali svojim biračima. U međuvremenu, smatram da je važno da politički lideri saslušaju  zabrinutosti svojih birača, tako da postoje mogućnosti da građani Kosova jasno stave do znanja svojim izabranim liderima šta je ono što od njih očekuju.

Koha Ditore:  Dakle, konačno rešenje je unutar demokratskog procesa. Moje poslednje pitanje je u vezi energetskog sektora (ZPDS Palmer: Naravno) u kojem su SAD poprilično uključene, između ostalog i preko smernica i savetovanja. Sada imamo situaciju sa projektom nove kosovske elektrane, što je takoreći takođe stara ideja u proteklih više od deset godina.  Rekao bih da je ovo pitanje  imalo ozbiljan zastoj. Ne znam da li ćete se složiti sa ovom izjavom koja dolazi od… (ZPDS Palmer:  Dr. Kima. Upoznat sam sa izjavama)….    Da Svetska banka sada povlači podršku.

ZPDS Palmer: Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju napore da se otvori elektrana Novo Kosovo. Ona bi obezbedila minimalne zahteve proizvodnje električne energije za kosovske potrebe. Značajno bi unapredila okolnosti u pogledu zaštite životne sredine, smanjujući štetne čestice koje emituje elektrana za nekih  95%, ukoliko se dobro sećam. Drago nam je što imamo američku kompaniju koja  predvodi ovaj projekat. Razočarani smo izjavama dr. Kima iz Svetske banke, međutim, smatramo da je u potpunosti moguće da kompanija Contour Global i Vlada Kosova obezbede finansijska sredstva neophodna da se ovaj projekat realizuje.

Koha Ditore: Očekujete da će ovo da se dogodi u planiranom vremenskom okviru?

ZPDS Palmer: Ostajemo posvećeni ovom projektu.

Koha Ditore: Vlada Sjedinjenih Američkih Država takođe?

ZPDS Palmer: Apsolutno.

Koha Ditore:  Čitate, i čitamo dosta toga,  i onda kada pročitate nešto kao recimo „ovo je o mirnom etničkom čišćenju“  i vratiću se na prva pitanja. Ovo dovede to toga da vam se digne kosa na glavi.

ZPDS Palmer:  Razumem.

Koha Ditore:  I u stvari niko ne objašnjava da nije o tome reč.

ZPDS Palmer : Bilo bi mi više nego drago da se objasni da to nije to. Ovde je reč o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije….

Koha Ditore:  Znam šta je ideja dijaloga, ali šta se stvarno dešava iza zatvorenih vrata, onda kada ljudi počnu da pričaju o zameni teritorije, što onda po definiciji  uključuje pomeranje ljudi, što je podsetnik nečega što je pokušano pre mnogo godina…..

ZPDS Palmer:  Ne slažem se da to po definiciji uključuje pomeranje ljudi, to nije istina.

Koha Ditore: Tvrdi se, samo sam pomenuo ovaj Kupčanov članak, koji je samo jedan od  mnogih koji to govore. Takođe i Srbi na Kosovu, oni koji žive južno od reke Ibar se takođe veoma glasno protive ovome. Tako da možemo da iskoristimo ovu priliku da pošaljemo poruku ljudima  iz svih zajednica ovde jer se plaše da će ovaj sporazum u stvari produžiti konflikt, umesto da ga okonča.

ZPDS Palmer:  Kosovo je multietničko društvo – to je ključno za njegov identitet. Sjedinjene Američke Države podržavaju Kosovo kao multietničko društvo. Na Kosovu ima mesta za etničke Albance, na Kosovu ima mesta za etničke Srbe, ima mesta za Gorance, Turke i Rome i sve ostale građane Kosova bez obzira na njihovo etničko poreklo. Vrlo je važno da pravni okvir na Kosovu pruža zaštitu manjinama, a važeći pravni okvir Kosova pruža jaku zaštitu manjina koji na mnoge načine prevazilazi evropske standarde. Nastavićemo da budemo partneri Kosovu, kosovskim vlastima, kosovskom društvu u pružanju podrške cilju čvrste i stabilne multietničke civilizacije u kojoj se svako oseća da ima udeo u tome.

Koha Ditore:  Dakle to znači da se pozicija Sjedinjenih Američkih Država  promenila za jedan odsto, odnosno nula zapeta pet odsto ili da se uopšte nije promenila… (ZPDS Palmer: U pogledu multietničkog identiteta Kosova?)…..Ne, generalno, prema dijalogu između Kosova i Srbije ili o vrsti države kakvo Kosovo jeste i trebalo bi da ostane ili bi trebalo da postane.

ZPDS Palmer:  U pogledu dugoročnih i kratkoročnih ciljeva SAD-a — normalizacija odnosa između dve zemlje, u pogledu naše vizije partnerstva sa Kosovom kao multietničkog  društva—to je u potpunosti ostalo nepromenjeno.